Matku siistiksi yhdessä Forssan kaupungin kanssa

Matkulaisten ja Matkun kylän  ystävien parissa on kasvanut huoli kylän epäsiististä yleisilmeestä ja ympäristön tilasta. Tällä nimilistalla asukkaat, kesäasukkaat ja kyläyhdistys kehottavat Forssan kaupunkia yhteistyöhön matkulaisten kanssa kylän saattamiseksi siistimmäksi ja viihtyisemmäksi. 

MATKUN KYLÄYHDISTYS RY:N KANNANOTTO MATKUN KYLÄN KEHITTÄMISEEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN (132/1999) JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN  (527/2014) MUKAISESTI  

Matkun kyläyhdistys, asukkaat ja kesämökkiläiset haluavat tällä kirjelmällä saattaa Forssan kaupungin ja       kaupunginjohtajan tietoon matkulaisten huolen Matkun kylän huonosta yleisilmeestä ja ympäristön pilaantumisen vaarasta (liite 1). Kirjelmässä ehdotetaan toimenpiteitä, jotta paitsi kylän yleisilme saadaan kohenemaan,mutta myös ympäristöhuolet selvitetään ja poistetaan.                        

1. Matkun kylä                        

Urjalan pitäjässä sijaitseva Matkun kartano eli Kreivilä oli Ruotsin vallan aikana sotilasvirkatalo.  Tämän kartanon A. W. Wahren osti, mutta joutui myöhemmin myymään kartanon valtiolle poliittisista syistä. Maat myytiin torppareille ja maattomille. Vuosien saatossa Matkuun syntyi mm. lankarullatehdas, saha ja tapettitehdas. Rukoushuone   rakennettiin yli sata vuotta sitten talkoilla. Matkulla on siis pitkät perinteet, mutta kehitys 1970-luvun alusta tähän päivään ei ole suosinut Matkua. Tähän on monia syitä. Yleinen rakennemuutos mutta myös Matkun kylän asioiden unohtaminen kaupungin päätöksenteossa. Varsin epäsuotuisasta kohtalostaan huolimatta Matku kiinnostaa. Esimerkiksi tyhjiä kiinteistöjä ei ole juuri lainkaan. Tästä syystä Matkua kannattaisi kehittää. Matkun kyläyhdistys on ollut myös pilottikohteena useissa Hämeeen kylien hankkeista.                        

2. Matkun kylän viimeaikainen kehittyminen ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat  

Matkulaisten ja kesäasukkaiden keskuudessa on viime vuosien aikana lisääntynyt huoli  Matkun kylän ränsistyneestä yleisilmeestä. Huoli on saavuttanut lakipisteensä viime vuoden keväällä. Tuolloin Matkuntien kiinteistön pihalle, jossa sijaitsevat entisen tehdasrakennukset, on kerääntynyt suuri määrä erilaisia tarvikkeita, puutavaraa, huonokuntoisia autoja ja mm. linja-auto. Pihalla on myös tehty kaivuutöitä ja toistuvasti poltettu materiaalia, josta on noussut voimakasta tummaa savua. Havaintoja savusta on tehty erityisesti viime kesän aikana.

Toinen keskeinen matkulaisten huoli liittyy toiseen Matkuntien  kiinteistöön, joka on varsin keskeisellä paikalla. Vuosikymmenten saatossa yllä mainitussa kiinteistössä on ollut useita vuokralaisia. Muutamia vuosia sitten kiinteistö ostettiin. Kiinteistöön piha-alueelle, josta on esteetön näkymä ympäri kyläkeskustaa, on huomattava määrä rakennusjätettä, autoja (romuautoja) ja työkoneita (mm. Volvo-merkkinen ruostunut kauhakuormaaja). Piha-alueella on myös ollut vene tai veneitä, ruostunut kuorma-auto ja muuta sekalaista romua. Näyttää siltä, että rakennuksen mahdollisesta korjauksesta ei ole suunnitelmaa, koska mahdollinen korjaustyö ei ole edistyneet vuosien saatossa. Ikkunoista ulosheitetyt purkujätteet ovat edelleen siivoamatta pois.  

Kyläyhdistys haluaa lisäksi kiinittää kaupungin huomion muihin erittäin huonokuntoisiin ja jopa varallisiin suurikokoisiin rakennuksiin. Näitä rakennuksia ovat ns. Michelssonin    talo, Koskisen Oy:n päärakennus, lukuisia pieniä rakennuksia Menostentien varrella, vanha kanala Matkuntien varrella ja Kreiviläntien varrella oleva kiinteistö, jossa piha on täyttynyt autonromuista. Matkun  risteyksessä (kääntyy Forssa-Urjala tieltä) erittäin näkyvällä paikalla on erittäin huonokuntoinen lato. Lisäksi Matkun kylän alueella on muitakin huonokuntoisia, korjaamista tai purkamista vaativia taloja ja rakennelmia.

Neljäs erittäin huolestuttava alue on ns. Koskisen oy:n sahan alue. Koskisen sahan alueella on paitsi suuria huonokuntoisia rakennuksia myös vanhoja altaita, joissa kemiallisesti käsiteltiin puutavaraa sinertymisen estämiseksi. On erittäin todennäköistä, että maaperässä on tämän käsittelyn aiheuttamia myrkkyjä. Matkun kyläyhdistyksen mukaan maaperää ei ole tutkittu riittävästi.                        

Myrkyt ja ympäristölle haitalliset tai vaaralliset aineet ovat matkulaisten mutta myös      kesäasukkaiden lisääntyvä huoli. Kohdan kaksi kahdessa ensimmäisessä kappaleessa      mainittujen kiinteistöjen osalta huoli on kasvanut voimakkaasti. Kiinteistöjä ei ole        tarkoitettu yritys- tai muuhun toimintaan, jossa käsitellään mm. ympäristölle vaarallisia  aineita kuten esimerkiksi autojen pesuaineita, liuottimia, öljyjä tai polttoaineita. Lisäksi    kiinteistöt eivät kyläyhdistyksen tietojen mukaan ole saatettu vastaamaan             nykyaikaisia ympäristösäännöksiä.  

Kuudentena kohtana Matkun kyläyhdistys haluaa huomauttaa kaupunkia kaupungin oman toiminnan aiheuttamasta ympäristörasituksesta Matkun kylälle. Kyläyhdistyksen saaman käsityksen mukaan suljettu Matkun koulu on tarkoitus myydä toimijalle, jonka arvellaan harjoittavan toimintaa, joka ei vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä           ympäristönsuojelulain määräyksiä. Luonnollisesti asia varmistuu kiinteistön alueella        tapahtuvan toiminnan käynnistymisen jälkeen, mutta ollaanko silloin jälleen myöhässä? Kaupungin tulisi kuitenkin myyntiehdoissa vastaavissa tilanteissa pitää huoli siitä, että mahdollisesti haitallista toimintaa ei pääsisi syntymään.                        

Edellä mainitun, ei-tyhjentävän luettelon asiakohtien perusteella Matkun kyläyhdistys ry on ryhtynyt keräämään sekä kantamatkulaisten että kesäasukkaiden nimikirjoituksia adressiin, jonka tavoitteena on saada Forssan kaupunki havahtumaan vakavaan ongelmaan ja tekemään välttämättömät toimenpiteet matkulaisten ja kesäasukkaiden terveyden turvaamiseksi. Tämän lisäksi kyläyhdistys haluaa, että Matkun yleisilmettä parannetaan kaupungin päätöksin.                        

3. Toimenpide-ehdotukset                         

Matkun kyläyhdistyksen hallitus yhdessä nimeämiensä asiantuntijoiden kanssa pyytää    pikaista tapaamista Forssan kaupunginjohtajan kanssa. Tapaamisen aiheena on tuoda esiin kylän tilanne ja keskustella tämän tilanteen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Matkun kyläyhdistyksen tavoitteena on saada kaupunki tekemään suunnitelma, jotta tässä kirjelmässä kuvatut ongelmakohdat voidaan poistaa. Kyläyhdistyksen tavoitteena on myös turvata matkulaisten ja kesäasukkaiden terveellinen elämä. Lisäksi kyläyhdistys haluaa, että Matkua kehitetään viihtyisäksi kyläksi. Siksi Matkun kyläyhdistys ehdottaa, että yhdistys ja matkulaiset sekä kesäasukkaat että Forssan kaupunki tekevät yhteisen suunnitelman toimenpiteineen tässä kirjelmässä mainittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Matkun kyläyhdistys on jo vuosia sitten tunnistanut rakennetun ympäristön siisteysongelman. Tästä syytä kyläyhdistys on jo vuosia  toteuttanut Matku siistiksi -  kampanjaa. Ilman kaupungin tukea tämä kampanja ei tuota toivottua tulosta. Kaupungin pitää määrätietoisemmin huolehtia Matkun kylän siisteydestä ja ympäristön tervellisyydestä verrattuna muihin kaupungin osiin.                        

4. Lopuksi

Matkun kyläyhdistys ry toivoo rakentavaa ja kunnoittavaa yhteistyötä Forssan kaupungin kanssa. Kyläyhdistyksellä on halu kehittää Matkua. Esimerkkinä tästä on aktiivinen  kyläyhdistys ja hieno kylätalo ympäristöineen. Tästä syystä kyläyhdistys kutsuu kaupungin yhteisiin talkoksiin Matkun hyväksi. Kyläyhdistys uskoo, että tällaisenaan kylä ei palvele Forssan kaupungin julkisuuskuvaa.

Matkussa 26.4.2021

Matkun kyläyhdistys ry , kylän asukkaat ja kesäasukkaat. 


Riikka Viljanen Matkun kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riikka Viljanen Matkun kyläyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…