Raision moottoritien meluongelma on ratkaistava

Me allekirjoittaneet Raision asukkaat vaadimme, että Raision kaupungin luottamushenkilöt ja virkamiehet tekisivät kaikkensa, että Raision asuinalueita halkovan moottoritien (Rauman valtatie no 8) lisääntyvät meluhaitat saataisiin pienemmäksi.

Raision halkaisevan Rauman valtatien välittömässä läheisyydessä asuu satoja raisiolaisia Ihalan, Kaurin, Siirin ja Huhkon kaupunginosissa. Moottoritien aiheuttamaa liikennemelua on mitattu jo 10 vuotta sitten ja se jo silloin ylitti suositukset monilla asuinalueilla. Tämän jälkeen kuitenkaan mitään toimenpiteitä ei melun torjumiseksi ole tehty.

Toki tie on vanhempi kuin suuri osa viereisestä asutuksesta mutta liikenteen määrä on rajusti tiellä lisääntynyt. Moottoritietä on jatkettu ja suunniteltu edelleen jatkettavan mikä edelleen lisää liikennettä. Suunniteltu logistiikkatoiminta lisää etenkin raskasta liikennettä. Kun liikenne lisääntyy 5-10% vuodessa, liikennemäärät kaksinkertaistuvat jo noin 10 vuodessa. Siten tien rakentamisajankohta ei voi olla perusteena sille, että melusuojausta ei tarvittaisi. Raision kaupunki on kaavoittanut tien läheisyyteen runsaasti pientalotontteja mutta unohtanut melusuojauksen.

Kun moottoritietä jatkettiin Venheen ja Kerttulan asuinalueiden ohitse, tälle tieosuudelle rakennettiin meluaidat mutta tien alkupään meluongelmiin ei reagoitu edelleenkään mitenkään. Ihalan, Kaurin, Siirin ja Huhkon alueella maasto on avointa eikä luonnollisia meluesteitä ole kuin paikoitellen.

On ilmeistä, että monissa muissa kaupungeissa liikennemelun torjuntaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Esim. Lahden ja Hollolan välillä oleva 4-kaistainen tie on 10 km matkalta täysin melusuojattu vaikka nopeusrajoitus on tällä kohtaa vain 70 km/h.

Kun ongelmasta on keskustelu Raision virkamiesten kanssa, tavallisimmin on vedottu siihen, että melusuojauksen rakentaminen ei ole kaupungin vastuulla vaan tielaitoksen taikka valtion tehtävä. Kuitenkin me raisiolaisina koemme, että tälle olennaisesti asuinviihtyvyyttä huonontavalle asialle Raision kaupunki ei tee mitään. Tavallisella kansalaisella on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa valtionhallinnon tiehankkeisiin.

Mielestämme Raision hallinnolla tulee olla tahtoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa tällaiseen ongelmaan, joko suoraan melusuojauksen rakentamalla taikka ne tien omistajalta vaatimalla. Ennen kuin moottoritieosuutta edelleen jatketaan, on tien alkupään meluongelmat ratkaistava.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Juhani Knuuti voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook