Merimetsot riistalinnuiksi

Merimetsot ovat viime vuosina lisääntyneet voimakkaasti Suomenlahdella, Saaristomerellä sekä Selkämerellä. Yksittäiset lintukoloniat ovat useita tuhansia lintuja ja aiheuttavat paikallisesti mittavaa vahinkoa ja ympäristöhaittaa. Tämä tapahtuu varsinkin  loma-asutuksen läheisyydessä. ELY keskuksen tutkijat katsovat vihrein lasein tilannetta ja kehitystä välittämättä paikallisten ihmisten ja paikallisen ympäristön edusta. Huomattavasti vähempilukuisia ja harvinaisempia lintulajeja kuten sorsa- ja kanalintuja saa metsästää, vaikkakaan nämä eivät aiheuta mitään haittaa ja vahinkoa ympäristölleen. Merimetsojen aiheuttama paikallinen ympäristö kuorimitus, yli tuhannen linnun ulosteet yhdessä saaressa, erityisesti sisäsaaristossa on erittäin vahingollista luonnolle ja ympäristölle ja lisää paikallisesti meren ravinnekuormitusta. 

 

Kyseissä asiassa ei saa laittaa päätä pensaaseen, vaan todeta että kyseistä lintulajia täytyy rajoittaa sallimalla sen metsästys kuten mm Norjassa on tehty. Tällä tavoin voidaan estää merimetson muihinkin lajeihin kohdistuvat haitat. Saaristomerellä kasvanut merimetsokanta valloittikin harmaahaikaratyhdyskunnan pesimäsaaren ja heikensi pesivää kantaa. Onkin siis lukuisi perusteltuja syítä saada merimetso metsästettäväksi riistalinnuksi.

 

EU on jo vuonna 2013 todennut Suomessa pesivän merimetsokannan olevan kiinalaista alalajia. Siksi täytyykin ihmetellä miksi Suomen luontoa tuhoavaa lajia ei rajoiteta haitallisena vieraslajina. Kyseiseen sivustoon kannattaa tutustua ja kysyä miksi näin ei tapahdu.

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/vieraslajit