Metsähallituksen yksityistäminen estettävä

Kansallispuistot ja metsähallituksen aikoinaan yksityisiltä ostetut metsäalueet on säilytettävä koko kansan virkistysalueina. Yksityistäminen johtaa näiden alueiden mineraalivarantojen hyödyntämiseen eli ulkomaisten kaivosteollisuuden yritysten mineraalien varastamiseen suomalaisilta sekä luonnonarvojen tuhoamiseen.

Metsähallituksen maiden yksityistäminen ei auta saamelaisia omien kulttuurellisten arvojen säilyttämiseen, ei kotimaisen turismiteollisuuden (pienkullankaivuu/kullanhuuhdonta -matkailu, eräretkeily, hiihtoturismi, kalastusturismi, petoturismi) luomiseen eikä kotimaisen kaivosteollisuuden luomista. Metsähallituksen maiden yksityistäminen on näiden maiden luovuttaminen suoraan raharikkaille suomalaisilta kansalaisilta.

Samalla se on suuri-pieni askel jokamiesoikeuksien poistamiseen, asia jota tapahtuu niillä alueilla Suomessa, jossa ulkomaalainen on ostanut tontin Suomesta eikä ymmärrä suomalaista lainsäädäntöä. Mikäli ulkomaalainen raha saa Suomessa enemmän ääntä erilaisten instituutioiden kautta, se pääsee myös vaikuttamaan lainsäädäntöön ja se pahin saattaa toteutua, eli jokamiehenoikeudet tulevat häviämään. Todennäköisesti se käy EU-lainsäädännön kautta.

Jokainen luontoarvoja arvostava ymmärtää, että pieni valtio saa pienempää vahinkoa aikaan ja suuryritykset saavat suurta vahinkoa aikaan. Tästä meillä on maailmalla paljon esimerkkiä, kotimaassa surullisen kuuluisa Talvivaara, minkä vuoksi lähialueen luonnonarvot ovat tuhoutuneet. Lapissa on valtavia kultavarantoja ja Metsähallituksen yksityistäminen on perustavaa laatua oleva askel ulkomaisten kaivosyhtiöiden saapumiseen Lapin alueille, myös poronhoitoalueille. Pienkullankaivuu, joka tapahtuu suomalaisten toimesta, on todella pientä verrattuna siihen, mitä tapahtuu, kun paikalle saapuu kokonaisia Talvivaaran kokoisia (Kittilä) kullankaivuu avolouhoksia. Nyt jokaisen tulisi yhdistää voimansa, niin saamelaisten kuin suomalaistenkin vastustamaan Metsähallituksen yksityistämistä, vielä kun se on mahdollista.

Arsi Saarijärvi