Mikkelin kaupungin ylläpitämien uimarantojen säilyttäminen

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Mikkelin kaupunkikehityslautakunta ja asumisen ja toimintaympäristö palvelualueen valmistelevat viranhaltijat tarkastelette kaupungin ylläpitämien uimarantojen tilanteen kaupungin liikuntapaikkojen osalta uudelleen kokonaisuus ja tärkeys huomioiden. Emme hyväksy lautakunnan kokouksen 3.5.2022 asialistalla esitettyjä uimarantojen lakkauttamisia.

Perustelemme vaatimustamme seuraavilla näkökohdilla:

- Uinti on jokaisen kansalaisen perustaito ja taidon ylläpitämiseksi tulee olla turvallisia uimapaikkoja. Uiminen on erinomainen liikuntamuoto, joka sopii lähes kaikille liikunnan harrastamiseen, kuntoiluun ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. 

- Mikkelissä on toteutettu Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmaa ja siihen liittyvässä Suunta-ohjelmassa on tehty kysely kaupunkilaisille, jossa erityisesti uimarannat ovat nousseet keskeisiksi kehittämiskohteiksi.

- Tämä nyt käsillä oleva päätösehdotus ei tue Järvi-Suomen pääkaupunkimme peruspalvelujen tavoitteellisuutta ja vetovoimaisuutta eikä mikkeliläisten kaikenikäisten perusliikuntaa, joka meillä tulee olla hyvinvoinnin peruslähtökohta ja kannustin. 

Uskomme kaupunkikehityslautakunnan löytävän säästötoimenpiteinä puuttuvan 50000euron rahamäärän asumisen ja toimintaympäristö palvelualueen muista toiminnoista esim. harkitsee ensilumenladun siirtämisen Rantakylästä Kalevankankaalle (kustannusarvio 50000e) uudelleen.