Ministeri Krista Kiurun tulee erota

MTV Uutisten tietojen mukaan ministeri Kiuru on todennut sote-ministeriryhmälle, että jos nykyistä tilannetta pidetään epäreiluna kulttuurialaa kohtaan, voidaan ravintoloiden rajoituksia tiukentaa uudelleen tai jopa sulkea terassit. 

Tämä ei voi olla Suomen hallituksen ministerin esittämä ratkaisu epäreilun tilanteen korjaamiseksi. Yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta harjoittaa ammattiaan Suomessa ei voida rajoittaa sen johdosta, että tilanne olisi tuolloin reilumpaa jotakin muuta ryhmää kohden. Maamme hallituksen ministeri ei voi edes vitsillä esittää tällaisia perusoikeuksia rajoittavia rajoitusta. Ministeri Kiurun motiivit rajoituksien pitämisessä voimassa mahdollisimman pitkään alkavat vaikuttamaan täysin poliittisilta. Politiikkaa ei voi maassamme kuitenkaan tehdä kansalaisten perusoikeuksien kustannuksella. Ministeri Kiuru ei pysty selkeästi toimimaan enää tuollaisten vaatimuksien jälkeen maamme ministerinä. Ministeri Kiurun toiminta asettaa myös STM:n alaisuudessa toimivan THL:n lausuntojen uskottavuuden kyseenalaiseksi. Vaikka laitoksen tulisi olla täysin poliittisesti riippumaton, niin ministerien toiminnalla on väistämättä vaikutusta THL:n arvioihin. Jos Ministeri Kiuru ei ymmärrä itse erota, niin opposition tulee vaatii äänestystä ministerin luottamuksesta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Antti Raunio voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…