Scientologien toiminta kiellettävä Suomessa

Miten on mahdollista että uskonnoksi naamioitunut
valetiedejärjestö saa Suomessa vapaasti harjoittaa
toimintaansa huijaamalla ja aivopesemällä kansa-
laisia antamaan heille kaikki rahansa?

Törkeä piirre liikkeissä on niiden erikoistuminen
mielenterveyshäiriöistä kärsiviin, kun ovat heidän
mielestään helpoimpia ryöstettäviä. Kyseiseen koh-
deryhmään uppoaa helposti liikkeen viesti ihmisen
itsensä löytämisestä mihin scientologian "opit" pe-
rustuvat. Yleisin scientologien käännytystaktiikka
on tarjota ilmaista persoonallisuusanalyysiä joko
henkilökohtaisesti tai mm. netissä kuten Sciento-
logiakirkon kotisivuilla tehdään. Tästä eteenpäin
kurssien ja materiaalien hinta nousee tasaisesti
jopa useisiin tuhansiin euroihin ja monet velkaan-
tuneet jäsenet ovatkin joutuneet takaamaan tois-
tensa lainoja päästessään lähemmäksi heille lu-
vattua päämäärää.

Jäsenten yrityksestä erota scientologeista seuraa
tähtitieteelliset lisämaksut ja jäseneen kohdistuva
uhkailu tämän yksityiselämässä.

Toiminta on vähintäänkin kyseenalaista ja ihmettelen
miksi ei lainvastaista. Myydään tuotetta joka on käy-
tännössä ympäripyöreää ilmaa ja aiheutetaan kasapäin
velkaa ottaneita mistä on seurannut avioeroja, oikeu-
denkäyntejä, uusia mielenterveytensä menettäneitä ja
pahimmassa tapauksessa itsemurhia - siis päinvastaista
tulosta kuin mitä scientologit mainostavat. Kaikesta
tästä kertyy yhteiskunnalle tavalla tai toisella aiheet-
tomia kuluja jotka me veronmaksajat kustannamme.

Lisää aiheesta: www.uut.fi/sciento.html

Liike on Saksassa kielletty, miksi ei täällä ?

Riittävän allekirjoittaneiden määrän ylittyessä tämä
adressi luovutetaan eduskunnalle.