MLL:n eftis Westendinpuiston kouluun 2015-2016

MLL perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi Westendinpuiston kouluun

Mannerheimin Lastensuojeliitto (MLL) on valittu Westendinpuiston perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi 2015-2016.

Palveluntuottajan valintakriiteissä todetaan, että "palveluntuottajan toiminnan sisällön ja toimintatapojen tulee soveltua koulun toimintakulttuuriin ja oppimis- ja toimintaympäristöön sekä mahdollisiin koulun erityispiirteisiin. Näitä ovat koulun mahdollinen kieli-, liikunta-, musiikki- yms. painottuneisuus ja koulun eritysluokat sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen luokat". Lisäksi "palveluntuottajalla tulee olla valmiudet perehdyttää, ohjata ja kouluttaa henkilöstöään" sekä "kyky hyödyntää henkilöstön erityisosaamista toiminnan toteuttamiseksi".

Westendinpuiston koulu tarjoaa ruotsin kielikylpyopetusta luokilla 1-6. Tärkeä osa kielikylpyopetuksen tukemista ja kielikylvyn kokonaistavoitteen toteutumista on lasten kielellisen kehityksen tukeminen myös iltapäivätoiminnan yhteydessä. MLL:lla on vuosien kokemus sekä suomenkielisen iltapäivätoiminnan että ruotsinkielisen kielikylpy iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Koemme, että MLL on hoitanut tehtävän erinomaisesti ja haluamme tuoda esille päätöksenteon tueksi tyytyväisyytemme palvelun korkeaan tasoon, kun Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käsitellään huhtikuussa palveluntuottajan valintapäätöksen oikaisuvaatimusta. Haluamme korostaa, että MLL:n ohjaajien korkea ammattitaito ja pitkäaikainen sitoutuneisuus toiminnan kehittämiseen ovat mielestämme linjassa valintakriiterien kanssa. Pelkäämme, että mikäli palveluntuottajaksi valitaan toimija, jolla ei ole vastaavaa kokemusta ja ammattitaitoa sekä suomenkielisestä iltapäivätoiminnasta että ruotsinkielisestä kielikylpy iltapäivätoiminnasta, palvelun laatu kärsii.

Me adressin allekirjoittajat toivomme, että päätöstä ei muuteta ja MLL säilyy Westendinpuiston koulun iltapäivätoiminnan palveluntuottajana.