Mopojen nopeuksia tulisi nostaa.

Mopojen nopeuksia pitäisi nostaa nykyisesta 45 km/h 60 km/h. Mopojen nykyinen nopeus vaikuttaa jo merkittävästi nuorien liikenneturvallisuuteen taajaman ulkopuoleilla ja alueilla joilla on nopeusrajoitus yli 50. Mopoilijat kokevat jo nykyään paljon vaaratilanteita joissa he ovat lähellä jäädä isompien ajoneuvojen yliajamiksi tilanteissa joissa mopoilijaa ohitetaan. Nuorien turvalliseen liikkumiseen vaikuttaa moni asia, myös aikuisten suhtautumimen hitaampiin tienkäyttäjiin. Yksi merkittävä turvallisuutta nostava tapa olisikin nostaa mopojen nopeus semmoiseksi, joissa mopoilijoilla on oikeus tasavertaiseen liikenteeseen.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ville voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…