Muotialan koulutalon puolesta

Me allekirjoittaneet vastustamme Tampereen kaupungin suunnitelmaa, jonka mukaan lukuvuoden 2017 alusta Muotialan koulutalon oppilaat siirtyisivät Tampereen yliopiston normaalikouluun Nekalan koulutaloon ja Muotialan koulun tilat siirtyisivät päiväkodin käyttöön. Vastustamme myös aikomusta siirtää esiopetus Muotialasta Mustametsän yksikköön.

Muotialan koulu on nykyisellään erittäin toimiva yksikkö. Yhteistyö koulun, esikoulun ja päiväkodin välillä on sujuvaa. Tutussa ympäristössä kynnys lapselle siirtyä päivähoidosta esikoulun kautta kouluun on matala.Pienillä koululaisilla on nyt turvallinen koulumatka. Muotialan alueelta Nekalan kouluun on 1.- 2.-luokkalaiselle pitkä ja vaarallinen sisältäen useita tien ylityksiä. Lisäksi koulumatka Nekalaan kulkisi läpi teollisuusalueen, jossa on paljon raskasta liikennettä.

Päivähoitopaikoille on tällä hetkellä Muotialassa kova tarve. Tälle keskeisenä syynä on se, että lapsiperheet ovat halunneet muuttaa alueelle, jossa on päiväkoti ja koulu. Jos koululuokat siirretään Nekalaan, Muotialan alueen vetovoimaisuus lapsiperheiden keskuudessa heikentyy, eikä pidemmällä tähtäimellä kaikille 80 uudelle päivähoitopaikalle edes välttämättä ole tarvetta. Muotialan neuvola siirtyy Mustametsän päiväkodin yhteyteen sen valmistuttua. Tällöin neuvolasta vapautuviin tiloihin on joka tapauksessa tulossa lisää päivähoitopaikkoja. Lisäksi viime vuosina on rakennettu Pikku-Muotialan päiväkoti ja Veisun päiväkotia on laajennettu, ja nämä osaltaan myös lisäävät alueen päivähoitotarjontaa.

Vaikka Muotialan ikäluokat pienentyisivät, Muotialan kouluun olisi jatkossakin tulijoita myös Korkinmäen puolelta. Tällä hetkellä lapset menevät Korkinmäestä Koivistonkylän kouluun. Korkinmäestä on Muotialaan turvallinen koulutie. Sitä vastoin Koivistonkylään mennessä lapset joutuvat ylittämään useitakin teitä ja koulumatka on myös selkeästi pidempi.

Jos Muotialan koululuokat siirretään Nekalaan, saattoliikenne Nekalan koululla lisääntyy, ja sitä kautta myös kaikkien Nekalan koulun oppilaiden koulumatka voi muuttua vaarallisemmaksi.


Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään