Muotialassa säilytettävä esi- ja alkuopetus

Me allekirjoittaneet vastustamme Tampereen yliopiston Normaalikoulun päätöstä lakkauttaa Muotialan koulutalo ja siirtää oppilaat Kuokkamaantien toimipisteeseen Nekalaan vuodesta 2020 alkaen. Vastustamme myös Tampereen kaupungin aikomusta siirtää esiopetus Muotialasta uuteen Mustametsän yksikköön vuonna 2020.

Muotialan koulu on nykyisellään erittäin toimiva yksikkö. Yhteistyö koulun, esikoulun ja päiväkodin välillä on sujuvaa. Tutussa ympäristössä kynnys lapselle siirtyä päivähoidosta esikoulun kautta kouluun on matala. Pienillä koululaisilla on nyt turvallinen koulumatka. Muotialan alueelta koulumatka Nekalan Kuokkamaantielle on 1.- 2.-luokkalaiselle pitkä ja haastava sisältäen useita tien ylityksiä. Lisäksi koulumatka Nekalaan kulkisi läpi teollisuusalueen, jossa on paljon raskasta liikennettä. Jos Muotialan koululuokat siirretään Nekalaan, saattoliikenne Kuokkamaantiellä lisääntyy, ja sitä kautta kaikkien Normaalikoulun oppilaiden koulumatka voi muuttua vaarallisemmaksi.

Lisäksi toivomme jatkossa selkeää ja toimivaa bussiyhteyttä Korkinmäestä ja Muotialasta Normaalikoululle Nekalaan. Bussiyhteyden pitäisi olla sovitettu koulun alkamis- ja päättymisaikoihin, siten että ne ovat lapsille mahdollisia käyttää ilman pitkiä odotusaikoja. Syksystä 2018 lähtien myös osasta Korkinmäkeä kuulutaan Normaalikoulun koulupolkuun. Lisäksi kaikki Muotialan pikkukoululaiset eivät nykyäänkään mahdu Muotialaan kouluun, tästä syystä turvalliselle bussilinjalle on tarvetta.

Päivähoitopaikoille on tällä hetkellä Muotialassa kova tarve. Tälle keskeisenä syynä on se, että lapsiperheet ovat halunneet muuttaa alueelle, jossa on päiväkoti ja koulu. Jos koululuokat siirretään Nekalaan, Muotialan alueen vetovoimaisuus lapsiperheiden keskuudessa heikentyy. Tampereen kaupunki suunnittelee ottavansa koulusta vapautuvat tilat päivähoidon käyttöön, mutta pitkällä tähtäimellä kaikille uusille päivähoitopaikoille ei välttämättä ole edes tarvetta. Varsinkin kun esikoululaisten ja koululaisten siirto Nekalaan saattaa aiheuttaa myös sen, että nuoremmat sisarukset halutaan siirtää pois Muotialan päiväkodista suoraan Mustametsän päiväkotiin. Myös tämän syyn takia esi- ja alkuopetus kannattaa säilyttää Muotialassa. 

Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys


Kristiina Järvinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Kristiina Järvinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko lapsilisää korottaa?