Mustavuoren luontoalue säästettävä Helsingin lyhytnäköiseltä ahneudelta

**************************
NIMIEN KERÄYS ON PÄÄTTYNYT.
TÄMÄ ADRESSI (3320 NIMEÄ) SEKÄ VUODEN 2008 ALUSSA KÄSIN KERÄTYT 3600 NIMEÄ LUOVUTETTIIN HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE 12.2.2009, YHTEENSÄ SIIS LÄHES 7000 NIMEÄ.

KIITOS ALLEKIRJOITTAJILLE!

TOIVOMME PÄÄTTÄJILTÄ VIISAITA PÄÄTÖKSIÄ...
PROSESSI TIETYSTI JATKUU VIELÄ VUOSIA.
**************************

Mustavuoren monimuotoinen luontokokonaisuus sijaitsee Pohjois-Vuosaaressa. Vantaan puolella aiemmin sijainnut pohjoisosa liitettiin Helsinkiin 1.1.2009.

Vantaalla aiemmin ollut Pohjois-Mustavuori on kokonaan suojelu- tai suojeluohjelmissa olevaa aluetta. Helsingin puoleinen osa on varattu yleiskaavassa rakentamisalueeksi - tässä näkyy kaupunkien erilainen suhtautuminen luonnonsuojeluun!

Luonto ei kuitenkaan tunne kaupungin entisiä rajoja, vaan se jatkuu yhtä arvokkaana myös Etelä-Mustavuorella, johon nyt asemakaavaa piirrellään.

Suomen Ympäristökeskus on todennut koko Mustavuoren metsäisen kallioalueen
arvokkaaksi maiseman ja luonnonsuojelun kannalta sekä biologisesti erittäin arvokkaaksi
vuonna 2004 julkaistussa Uudenmaan kallioalueitten kartoituksessa.
Alueella on Naturaan merkitty Mustavuoren lehdon luonnonsuojelualue.

Rakentamisalueella on myös muinaismuistolain nojalla suojeltuja
ensimmäisen maailmansodan aikaisia tykkiteitä ja linnoituslaitteita sekä vanha marmorikaivos.
Museovirasto teki kesäkuussa 2008 esityksen Mustavuoren alueen
liittämisestä valtakunnallisesti arvokkaitten historiallisten alueitten luetteloon (VAT).
Esitys on lausuntokierroksella.

Tästä huolimatta Mustavuoren aluekokonaisuus aiotaan pirstoa eteläosastaan
rakentamalla sinne pientalovaltainen asuinalue 2000 asukkaalle.
Ensimmäinen kaavaluonnos kaatui Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.2.2008.
Uusi kaavaluonnos julkistetaan 24.11.2008.

Nimien keruuta adressiin jatketaan siihen saakka kunnes
helmikuussa 2009 adressi luovutetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

Ehdotetulla rakentamisalueella, Etelä-Mustavuoressa, lenkkeilee, pyöräilee, hiihtää,
poimii sieniä ja marjoja kymmenet tuhannet itähelsinkiläiset ja vantaalaiset.

Tämä massaulkoilu siirtyisi rakentamisen jälkeen Pohjois-Mustavuoren luonnonsuojelualueelle,
jonka herkkä lehtokasvillisuus ei kestäisi kymmenien tuhansien ihmisten tahatonta kulutusta.

Etelä-Mustavuoren ulkoilualue on myös nuorison terveellisten metsäharrastusten paikka.
Partiolaiset, roolipelien pelaajat, koululaiset ja päiväkotien lapset retkeilevät alueella jatkuvasti,
koska se on helposti saavutettavissa kävellen tai bussilla.
Rakentaminen poistaisi tuhansilta nuorilta jännittävät kalliot ja korpia, lehtoja, kallioniittyjä ja soita
sisältävän monipuolisen luontokoulun.

Itä-Helsinkiin on rakennettu ja rakennetaan jatkuvasti uusia asuinalueita.
Väkimäärä lisääntyy ja virkistysalueet hupenevat.

Helsingin on säästettävä Mustavuoren eteläosa lenkkipolkuineen
seudullisena ulkoilu- ja virkistysalueena kuten se on ollut vuosikymmeniä,
itähelsinkiläisten suurten lähiöiden rakentamisen jälkeen.
Samalla se toimisi suojavyöhykkeenä Natura-alueelle, jonne massaulkoilua ei saa siirtää.

Alueen luontoarvoista lisää sivuilla www.ymparisto.fi (haulla Mustavuori).
Tietoa Pohjois-Vuosaaren asemakaavoituksesta: www.hel.fi/ksv

Allekirjoita adressi Mustavuoren rakentamissuunnitelmaa vastaan!
Kerro kaverillekin adressista!


Marjaliisa Siira, Pro Mustavuori -liike    Ota yhteyttä adressin tekijään