Muuruveden alakoulua ja päiväkotia ei saa lakkauttaa!

Screenshot_20240504-2115161.jpg

Vetoomuksemme päättäjille! 

 

Koulussamme aloittaa tulevana syksynä 55 ihanaa oppilasta. Esiopetuksessa aloittaa 10 lasta ja päiväkoti on tällä hetkellä täynnä. Lapsia on syntynyt kylällemme parisenkymmentä, jotka eivät ole vielä edes päväkodissa. 

 

Arvoisat päättäjät!

 

Haluamme kiinnittää huomionne Muuruveden alakoulun, esiopetuksen ja päiväkodin säilyttämisen tärkeyteen ja esittää vahvan vetoomuksen koulun ja päiväkodin lakkauttamista vastaan. Alla olevat argumentit osoittavat selkeästi, miksi koulun ja päiväkodin säilyttäminen on sekä taloudellisesti, että yhteisöllisesti järkevää:

 

1. Kyläkoulussamme ja päiväkodissa on turvallinen oppimisen ja kasvun ympäristö, johon vanhemmat ja lapset ovat voineet luottaa. Luonto on lähellä ja lapset ulkoilevatkin päivittäin tutustuen luontoon eri vuodenaikoina aktiivisesti. Opetus toteutetaan yhdysluokista huolimatta laadukkaasti ja yksilöllisesti, mikä ei ole mahdollista laitoskoulun ylisuurissa luokissa. Koulussamme henkilökunta tuntee kaikki lapset ja onkin helppoa puuttua välittömästi vastaan tuleviin haasteisiin. Lapset ovat saaneet koulussamme apua nopeasti ja ratkaisukeskeisesti ratkaisten lasten ongelmia myös ennaltaehkäisevästi. Koulussamme tehdään yhdessä asioita ja isommat lapset ottavat hyvin huomioon myös pienemmät lapset, jolloin luokkaeroja ei synny ja yhteisöllisyys korostuu. Meidän koulumme ja päiväkotimme lapset ovat onnellisia lapsia ja sitä onnea ei saa rikkoa.

 

Pienien ryhmäkokojen etuna koulussamme ja päiväkodissa on myös lasten parempi mahdollisuus keskittyä opetukseen häiriöttä, myös erityistä tukea tarvitsevat pärjäävät pienissä ryhmissä paremmin. Isoon laitoskouluun siirryttäessä kustannuksia lisää, jos joutuu pienryhmiä siellä taas lisäämään. 

 

Koulussamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka tavoitteena on tukea lasten koulunkäyntiä ja toimia yhteistyössä vanhempien, lasten ja opettajien kanssa. Vanhempainyhdistys on kustantanut lapsille kulttuuria muun muassa teatteriin matkoja, järjestänyt tapahtumia ja kustantanut liikuntavälineitä kouluun.  

 

Samassa rakennuksessa toimii päiväkoti ja koulu. Koulumme hyvin puoliin lukeutuukin se, että siirtyminen varhaiskasvatuksesta koulumaailmaan on lapsilähtöistä, turvallista ja voimavaroja tukevaa. Koulun ja päiväkodin kiinteistöllä on yhteinen maalämmöllä toimiva lämmitys.

 

2. Uusi päiväkoti rakennus, joka samassa yhteydessä koulun kanssa: 

Päiväkoti on valmistettu vuonna 2017 koulun yhteyteen. Päiväkoti on täynnä lapsia.

 

3. Liikkumisen mahdollisuudet ovat koulun välittömässä läheisyydessä: 

Koulun läheisyydestä löytyvät talkootyöllä kesällä 2023 kunnostettu välituntiliikuntaan tarkoitettu hiekkakenttä, luistelukenttä, hiihtoladut ja urheilukenttä. Koulun salia käytetään vapaa-ajalla liikuntaharrastuksiin muun muassa salissa on seurakunnan järjestämä sählykerho, Muuruveden Jyskeen lasten liikuntakerho ja kansalaisopiston järjestämät liikuntakerhot. Koulun tiloja käytetään myös tapahtumien järjestämiseen. Koulu on tärkeä koko kylän kohtaamispaikka, joka antaa merkityksellisyyttä Muuruvedellä lapsesta vaariin. Koululla tapahtuva harrastustoiminta edistää sekä oppilaiden, että kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Koulun lakkauttaminen vaarantaa alueemme aktiivisen ja yhteisöllisen toiminnan.

 

4. Koulukuljetuksien vaikutukset: 

Koulussamme on tällä hetkellä 56 oppilasta ja heidän koulukuljetukset toisivat kaupungille lisää kustannuksia. Pitkät koulukuljetukset vaikuttavat syvästi oppilaiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Koulun sulkemisesta johtuvat pitkät kuljetusmatkat pidentävät lasten päivää ja vähentää näin ollen lasten liikkumisen määrää vaikuttaen palautumiseen ja terveyttä alentavasti. Lakisääteinen enintään 2,5 tunnin koulukuljetukset eivät toteutuisi koulukuljetuksissa. Koulukuljetuksiin joutuvat nekin lapset, jotka eivät koulukuljetusta tällä hetkellä tarvitse. Päiväkodin sulkemisen vuoksi vanhemmilla ja lapsilla pitenevät työpäivät ja kuljetut matkat sekä lisäävät huomattavasti kustannuksia. Päiväkoti-ikäisten lasten hoitopäivät muodostuisivat kohtuuttoman pitkiksi. 

 

Erityishuomiota vaativat Muuruvedelle johtavat tiet, joiden kunto ja hoito on huonoa varsinkin talvisin. Tällä hetkellä oppilaiden kuljetukset muualle kouluihin on vaarallista. Muuruvedelle on juuri kunnostettu uusi tie ja kevyen liikenteen väylä, jota pitkin lapsien on turvalista kulkea kouluun ja takaisin kotiin lisäten päivittäistä hyötyliikuntaa.  

 

Uhatut leikkaukset eli koulumme ja päiväkotimme sulkeminen luo eri arvoisuutta kaupungin ja maaseutualueiden ihmisten välille. Koulun sulkeminen aiheuttaisi kylämme autioitumista ja yrityksille haasteita enää selviytyä. Kylällemme ei muuttaisi enää lapsi perheitä ja nykyisetkin saattaisivat muuttaa pois. Koulujen sulkeminen ei ole millään tavoin lapsien etujen mukaista. Lakien vaatimaa lapsivaikutusarviointeja ei ole edes tehty. Koulun ja päiväkodin lakkautukset olisivat suuri virhe ja aiheuttaisi lapsillemme ja perheille suurta kärsimystä. 

 

Lapsien hyvinvointi, tulevaisuus ja koulutus tulisi olla kaiken päätöksenteon keskipisteenä. Tämä on arvovalinta, jota ei voi täysin euromääräisinä kuluina arvottaa. Uskomme, että Kuopion päättäjillä on viisautta ymmärtää tehdä oikeita päätöksiä koulumme ja päiväkodin säilyttämistä kohtaan ja tahtoa toimia oikeudenmukaisesti. Lasten ja nuorten perusoikeus on perusopetuslain 21.8.1998/628 2 luku 6§ mukaan käydä koulua ja saada päiväkotipaikka mahdollisimman lähellä kotia.

 

Vetoamme, että Kuopion kaupungin aikomat maaseutualueiden koulujen ja päiväkotien lakkautus suunnitelmat perutaan ja että tilannetta tarkastellaan uudelleen etsimällä säästökeinot jostain muualta kuin maaseutulasten tulevaisuudesta. 

 

Muuruveden lasten, vanhempien ja kyläläisten puolesta 

 

Muuruveden koulun vanhempainyhdistys Ry

 


Muuruveden koulun vanhempainyhdistys Ry / Johanna Partanen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Muuruveden koulun vanhempainyhdistys Ry / Johanna Partanen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…