Adressi Myllyojan Asukastuvan säilyttämiseksi

Kesäkuva.jpgTalvikuva.jpg

Kolmannen sektorin toimija Myllyojan Asukastupa sijaitsee kuvankauniissa kulttuurihistoriallisessa maisemassa Oulujoen rannalla.

Tupa tekee merkittävää työtä mm. mahdollistaen talkkaritoiminnalla vanhusten kotona-asumista. Tuvalla toimii työntekijöitä palkkatuella, sekä eri toimijoiden lähettäminä mm. työkokeilussa ja työharjoittelussa. Tuvalla toimii kylätalkkareita, toimistotyöntekijöitä, emäntä ja ompelija.

Tupa tarjoaa lisäksi palveluja kaupunkilaisille käyttömaksua vastaan, esimerkkeinä tupatila, sauna ja grillikota. Tuotot käytetään tuvan ylläpitoon sekä edellä kuvattuun toimintaan.

Toiminnan tärkein tavoite on ihmisten auttaminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Kaupunki on kuitenkin jo pitkään suunnitellut vaihtoehdottomasti kolmannen vesilaitoksen rakentamista nimenomaan tänne Hintanrantaan asukastuvan ja vieressämme olevan kahden noin satavuotiaan (rak. 1911 ja 1930) hyväkuntoisen huvilan päälle, vaikka todistettavasti vaihtoehtojakin on.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tupa puretaan ja tuvan toiminta loppuu. Todellisuudessa vesilaitokselle on kuitenkin myös vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja, jopa halvempia.

Allekirjoita adressi ja tue asukastuvan toiminnan jatkumista Hintanrannassa.

Myllyojan asukastuvan sivut löydät osoitteista:  

https://myllyojanasukastupa.fi

https://www.facebook.com/myllyojanasukastupa

Tilannetta kuvaava videoselostus löytyy ohesta:  

https://www.youtube.com/watch?v=hEwk49JGUF0

 


myllyoja asukastupa    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että myllyoja asukastupa voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…