Nekalan kirjasto säilytettävä (2018)

nekalankirjasto2.jpg

Me Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys, vanhempainyhdistykset Nekova ja Tampereen Normaalikoulun tuki sekä alueen kirjastonkäyttäjät ja lasten vanhemmat vastustamme Nekalan kirjaston lakkauttamista. Nekalan kirjastoa on esitetty lopetettavaksi osana Tampereen talouden tasapainottamisohjelmaa. Nekalan kirjaston lakkautuksesta saatava säästö on vuosien 2018–2020 aikana 93 000 euroa, mikä on vain 0,21 prosenttia tavoitelluista 43,5 miljoonan euron tasapainottamissäästöistä.

Ihmettelemme, miten näin pieni säästö oikeuttaa elintärkeiden lähikirjastopalveluiden viemiseen alueemme lapsiperheiltä, koululaisilta ja ikäihmisiltä. Kirjasto on kuitenkin osa kaupungin sivistyspalveluiden ydinaluetta ja edistää lukutaidon ja yleisen sivistyksen lisäksi myös sosiaalista hyvinvointia. Jos lähikirjasto suljetaan, koululaisilta häviää turvallinen tukikohta. Kirjastossa koululaiset voivat koulun jälkeen tehdä läksyjä, lukea kirjoja ja tavata kavereita. Tuttu ja turvallinen kirjastonhoitaja auttaa ja neuvoo. Esiopetusryhmät ja koululuokat vierailevat usein kirjastossa ja lainaavat säännöllisesti kirjoja esimerkiksi lukudiplomia varten. Vastavuoroisesti kirjastonhoitaja tekee luokissa arvokasta kirjavinkkaustyötä.

Käytännössä Nekalan kirjaston lakkauttaminen vähentää erityisesti alueen lasten omaehtoista lukemista, kun kirjastossa ei voikaan pistäytyä itse kätevästi koulupäivän jälkeen. Myös ikäihmisten, pikkulapsiperheiden ja liikuntarajoitteisten on vaikea lähteä kauemmaksi toiseen kirjastoon, sillä alueelta ei pääse kätevästi Metsoon tai Sampolaan yhdellä bussilinjalla. Kirjanhakumatkat lisäisivät siis yksityisautoilua.

Esteetön Nekalan kirjasto on koko alueen henkireikä ja kokoontumispaikka, sillä meillä ei ole omaa kylätaloa, nuorisotiloja tai lähitoria. Kirjastolla pidetään näyttelyitä, satutunteja, lukupiirejä, kirjailijatapaamisia ja keskustelutilaisuuksia ja se on monien yhdistysten kokouspaikka. Erityisesti ikäihmiset käyttävät kirjastossa tietokonetta ja internetiä, koska oma tietokone ja osaaminen puuttuvat. Kirjastossa voi käyttää myös kopiokonetta. Tuttu kirjaston työntekijä voi olla monen yksinäisen ainoa sosiaalinen kontakti. Nekalan kirjaston kävijämäärä on noussut 17 % ja kokonaislainausmäärä 22 % vuodesta 2013 vuoteen 2017.

Kirjasto toimii Tampereen normaalikoulun Nekalan koulutalossa, joka tyhjenee oppilaista syksyn 2018 aikana sisäilmaongelmien takia tien toiselle puolelle Normaalikoulun tiloihin. Alueemme kirjastonkäyttäjiä ei kuitenkaan saa rangaista siitä, että vajaat 10 vuotta sitten tehty Nekalan koulun remontti epäonnistui. Esitämme, että kirjasto jatkaa väliaikaisesti nykyisissä tiloissaan ja sille osoitetaan myöhemmin väistötilat. Tulevaisuudessa Nekalan kirjasto voisi sijaita esimerkiksi Mustametsän alueella päiväkodin ja neuvolan yhteydessä tai Normaalikoululla Kuokkamaantien nykyisessä kiinteistössä tai sen mahdollisessa uudessa laajennusosassa Mustametsän puolella. 

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry
Nekalan koulun vanhempainyhdistys Nekova ry
Tampereen Normaalikoulun tuki ry
Alueen aktiiviset kirjastonkäyttäjät ja lasten vanhemmat


Susanna Kuutilo, puheenjohtaja, Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään