Nokian Koukkujärventien länsipuolen metsät jätettävä luonnontilaan

Nokian  kaupunki virittelee jälleen Kolmenkulman teollisuusalueen laajennusta Koukkujärventien länsipuolelle Kaakkurijärvien suuntaan. Nyt strategisen yleiskaavan muodossa. Haluamme.että hankkeesta luovutaan ja tämä arvokas yhtenäinen 2000 ha suuruinen metsäalue Naturajärvineen ja polkuineen jätetään kaiken rakentamisen ulkopuolelle. ja säilytetään nykyisenkaltaisena virkistysmetsänä