Nokian Koukkujärventien länsipuolen metsät jätettävä luonnontilaan

Nokian  kaupunki virittelee jälleen Kolmenkulman teollisuusalueen laajennusta Koukkujärventien länsipuolelle Kaakkurijärvien suuntaan. Nyt strategisen yleiskaavan muodossa. Haluamme.että hankkeesta luovutaan ja tämä arvokas yhtenäinen 2000 ha suuruinen metsäalue Naturajärvineen ja polkuineen jätetään kaiken rakentamisen ulkopuolelle. ja säilytetään nykyisenkaltaisena virkistysmetsänä 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jaakko Hartman voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…