Nord Stream putken rakentamislupa on jäädytettävä

Tulevan Nord Stream putken merkitys on Suomelle paljon muutakin, kuin pelkkä ympäristönsuojelupoliittinen asia.

Me allekirjoittaneet vaadimme Suomen etujen ajamista ja demokratian lisäämistä. Vaadimme Suomen hallituksen jäädyttävän suunnitellun Nord Stream putken rakentamisluvan Suomen talousvesialueen kautta siihen asti, kunnes:
- Putkesta on tehty perusteellinen suomalainen turvallisuusselvitys. Selvityksen yhteenveto tulee julkaista kaikkien nähtäväksi.
- Putken taloudellisista vaikutuksista Suomelle on tehty perusteellinen selvitys. Taloudellisista korvauksista Suomelle on sovittu. Selvitys tulee julkaista kokonaisuudessaan kaikkien nähtäväksi.
- Putken maareittivaihtoehdoista, kuten pohjois-Suomen ja Ruotsin lävitse Saksaan, on tehty kunnollinen selvitys.

Nord Stream-meriputkella on ympäristövaikutusten lisäksi myös turvallisuus-, maanpuolustus- ja taloudellisia vaikutuksia.

Suomen valtionjohto ei julkisuuteen antamien lausuntojensa mukaan käsittele putken muita kysymyksiä, kuin ympäristönsuojelullisia, aivan kuin niitä ei olisi olemassakaan. Sellainen on vaarallista välinpitämättömyyttä. Samalla se on äänestäjien halveksumista ja kansalaisten tiedonsaantioikeuden rajaamista. Tällainen menettely sopii huonosti avoimuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia korostavalle valtiolle.

Monille muille itämeren rannikkovaltioille Nord Stream putken rakentaminen on myös turvallisuuspoliittinen asia. Esimerkiksi Ruotsin puolustusministeriö on tehnyt putken turvallisuusvaikutuksista kaikille avoimen 110 sivuisen selvityksen.

Putken rakentamisen yhteydessä Suomi luovuttaa vastikkeetta satoja neliökilometrejä talousvesialuettaan vieraiden valtioiden omistaman yhtiön käyttöön.

Suomi saa Nord Stream putkestaan pelkästään ympäristö- ja turvallisuuspoliittisia riskejä sekä talousvesivyöhykkeelleen taloudellisia rajoituksia.

Kaikille avoin Ruotsin puolustusvoimien turvallisuusselvitys Nord Stream putkesta: http://www2.foi.se/rapp/foir2251.pdf

Lisää putkeen liittyviä pohdintoja täällä: http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1824&author=10

Aiheesta on myös käyty keskustelua esimerkiksi Uuden Suomen blogeissa: http://karjala.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/10/nord-stream-on-turvallisuusuhka/