Nuorisotyöstä ei saa säästää - Siperian nuorisoteatterin toiminnan jatko on turvattava

Veturitalleilla toimivan Siperian nuorisoteatterin toiminta on mukana Jyväskylän nuorisopalveluihin kohdistuvissa säästösuunnitelmissa. Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan esityksen mukaan nuorisopalveluista tavoitellaan 322 000 euron säästöjä. Esitettyjen säästöjen listalla on Siperian toiminnan lisäksi muitakin tärkeitä nuorisotyön palveluja kuten pajaryhmiä ja nuorisotiloja.

Siperian toiminnasta vastaavalla Kulttuuriyhdistys Väristys ry:llä on ollut 2000-luvun alusta asti tarjolla matalan kynnyksen kulttuuriharrastustoimintaa kaupungin nuorille. Toimintaa on tehty tiiviinä osana nuorisopalveluja ostopalvelusopimuksen turvin. Toiminta on osa nuorisotyötä, koska nuorten monenlaiset elämäntilanteet huomioidaan toiminnassa.

Siperiassa on nuorten teatteriryhmiä 13-28-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmiä on käynnissä vuosittain 3-4 kerrallaan. Toiminta on pitkäjänteistä, ammattilaisten ohjaamaa ja maksutonta matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Tänä syksynä ryhmät täyttyivät jo ensimmäisen ilmoittautumispäivän aikana ja toiminnan on syyskuun alusta aloittanut noin 60 nuorta.

Nuorisoteatteritoiminnassa kaikille löytyy oman näköinen ja kokoinen tärkeä tehtävä tai rooli oli se sitten lavalla tai kulisseissa. Ohjaajat ovat nuorten kanssa vahvasti nuorisotyön ytimessä tarjoten ryhmässä kasvun mahdollisuuksia, mutta myös yksilöllistä tukea nuorille haastavissa elämäntilanteissa. Kulttuuri- ja taidetoiminnan hyvinvointivaikutuksista on jo paljon tutkittua tietoa. Siperiassa on siitä yli 23 vuoden käytännön kokemus - myös nuorten palautteet puhuvat puolestaan. Nuoret pitävät toiminnassa mukana olemista usein kannattelevana ja yksinäisyyttä vähentävänä.

Siperian nuorisoteatteri on myös tärkeä kanava tuoda esille nuorille itselleen tärkeitä asioita – omien teemojen ja tarinoiden tuominen yleisön eteen on koettu voimauttavana ja myös tärkeänä vaikuttamiskeinona. Parhaillaan Siperian nuoret kampanjoivat nuorisoteatterinsa puolesta ja valmistavat esityksiään, joissa otetaan kantaa heille tärkeisiin yhteiskunnallisiin asioihin.

Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, kuinka nuoria ei kiinnosta vaikuttaminen, tai nuoret eivät liiku tarpeeksi, tai nuoret kärsivät yksinäisyydestä. Siperian nuorisoteatterissa tehdään nuorten kanssa yhdessä töitä näiden kaikkien asioiden eteen heidän yhteisestä kiinnostuksen kohteestaan, eli teatterista, liikkeelle lähtien. Tästä jo olemassa olevasta toimivasta yhteisöstä ja nuorten hyvinvointia edistävästä toiminnasta ei saa leikata!

Me allekirjoittaneet kannamme syvää huolta Siperian tekemän arvokkaan kulttuurisen nuorisotyön tulevaisuuden puolesta. Ihmettelemme, mitä viestiä tämä vuodesta (ja vuosikymmenestä) toiseen jatkuva tyhjä puhe antaa nuorille, jotka viimeksi koronavuosien aikana joutuivat - silloinkin ensimmäisinä - mittavien rajoitustoimien kohteeksi? Viestiikö se: Koska teillä ei ole ääntä, teiltä on helpompi ottaa? Vai: Vaikka me kuulemme teitä, me emme välitä?

Adressi luovutetaan kaupunginjohtajalle, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenille 30.10.2023.