Nurmeksen_asiamiesposti

Vaatimus asiamiespostin säilyttämisestä Nurmeksen keskustassa.

Itella oy on tehnyt päätöksen lakkauttaa Nurmeksen keskustan asiamiesposti 15.11.2012 ja keskittää postipalvelut Porokylän asiamiespostiin.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Itella oy jatkaa asiamiespostin toimintaa Nurmeksen keskustassa.

Lähiposti on välttämätön peruspalvelu jo alueen asukkaiden ikärakenteen vuoksi. Keskustan ja itäkaupungin alueella asuu yli 800 yli 65 -vuotiasta, joista useimmat ovat autottomia. Itäkaupungissa ja keskustassa asuu yli 2.800 asukasta, Porokylällä vajaa 2.600. Lisäksi postinumeron 75500 alue kattaa suuren osan Nurmeksen haja-asutusaluetta. Postinumeron alueella on yhteensä 475 yritystä.

Keskustan yritykset tarvitsevat lähipostia päivittäin. Postin palveluiden lakkaaminen vaikuttaisi olennaisesti yritysten haluun sijoittua Nurmeksen keskustaan. Asiamiespostin lakkauttaminen veisi keskustan alueelta muitakin palveluja.

 


Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään