Nykyisen hallituksen erovaatimus epäluottamukseen perustuen

Nykyinen hallitus on osoittautunut epäluotettavaksi rikkomalla vaalien alla antamat lupauksensa sekä pyörtämällä puheensa että muuttamalla vaaleja edeltävänä aikana esittämänsä kantansa täysin.

Nykyinen hallitus on myös jäänyt vastikään kiinni siitä valheesta, että nykyiset pakkolakiesitykset olisi tarkistutettu kattavalla lainoppineiden ryhmällä vaikka mitään todisteita mistään perinpohjaisesta pakkolakien Perustuslainvastaisuuden tutkimisesta ei ole.

Esitänkin Suomen nykyiselle hallitukselle epäluottamuslauselmaa ja vaadin sen välitöntä eroamista, sillä en katso Suomen nykyisen hallituksen nauttivan kansan, etenkään minun itseni, luottamusta.

Suomen Perustuslain 5. luvun 60 § mukaan "Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia."

Valtiovarainministeri Alexander Stubb, pääministeri Juha Sipilä ja ulkoministeri Timo Soini ovat osoittautuneet epärehellisiksi kiertämällä vaalien alla antamansa lupaukset, vaihtamalla täysin kantansa vaaleja edeltävänä aikana antamistaan julkilausumista sekä toimimalla sekä läpinäkyvyyttä estävällä tavalla että tekemällä sekä perustus-, rikos- että yhdenvertaisuuslakien vastaisia päätöksiä ja suunnitelmia ja täten myös osoittamalla puutteita vastuullisen aseman vaatimaan harkintakykyyn.

Lähtökohtaisesti kansanedustajat ja ministerit ovat töissä Suomen kansalla, työnantajanaan Suomen kansa joka heidät on virka-asemaansa äänillään ja luottamuksensa osoittamisella valinneet. Nyt hallitus valehtelee ja varastaa työnantajaltaan esittämällä Yhdenvertaisuuslain vastaisia leikkauksia sekä lomarahauudistusta, joka on kaavailtuna järjen vastainen siinä mielessä, että se ei tulisi koskemaan niitä aloja tai töitä joissa ei lomarahoja ole maksettu, ei koskisi vanhoja työntekijöitä joiden työehtosopimuksissa ei ole lomarahoista sovittu ja mitä heti leikattaisiin 30%.

Eriarvoistaminen ja täten Yhdenvertaisuuslain rikkominen näkyy myös kaavailuissa heikentää eläkeläisten sosiaalietuuksia asumisen ja lääkinnällisen tuen leikkaamisessa ja muuttamisessa sekä myöskin hallintarekisterin uudistamisessa ja veronkierron tunnustaneiden armahtamista. Yhdenvertaisuuslakia rikkoo myös kansanedustajien palkkioiden leikkaamisen asettaminen vapaaehtoiseksi samalla kun tavalliselta kansalaiselta leikataan ilman mitään vaihtoehtoa. Näiden päätösvisioiden toimimattomuuden todistettavuus osoittaa, että näistä asioista päättävät eivät tiedä mistä oikeasti puhuvat ja ovat päättämässä. Tämän myötä nykyinen hallitus on paitsi epäluotettava myös epäpätevä tehtäväänsä.

Vetoan siis Suomen presidenttiin, Sauli Niinistöön, että tämä tekisi valtansa mukaisen päätöksensä kansan ja maan etu mielessään niinkuin sekä laki on esittänyt että myös yleinen moraalikäsitys antaa ymmärtää: epärehellisyydestä, oman edun ajamisesta muiden kustannuksella ja sekä valehtelusta että yleisestä epärehellisyydestä ei pidä palkita eikä jättää sanktioitta. 


----

Adressi toimitetaan Suomen hallitukselle, eduskunnalle ja presidentille ensimmäisen 20 000 nimen tultua täyteen ja siitä eteenpäin aina 10 000 nimen välein uudestaan.