Nyx Oy:n ja Eurooppalaisen puutarhakulttuurin puolesta

Espoolaiset kunnallispoliitikot ja eräät Espoon kaupungin viranomaiset ovat päättäneet häätää pihakiviliikkeen Nyx Oy:n Espoon Röylästä. Häätöaikeiden hämmästyttävyyttä lisää se, että Nyx Oy:n on tarkoitus rakentaa myymälänsä kylkeen noin 5 hehtaarin suuruinen, eurooppalaisittainkin ainutlaatuinen, yksityisiä ihmisiä palveleva näyttelypuutarha! Ja tietysti se, että häätö on tarkoitus toteuttaa, vaikka yli 6 vuotta sitten, 3.5.2002 kaupungille jätetty pysyvää rakennuslupaa koskeva rakennuslupahakemus on edelleen Espoon kaupungin hallinnossa käsittelemättä.

Kaiken kukkuraksi yrittäjäperhe menettäisi häädön toteutuessa työpaikkansa lisäksi myös kotinsa ja kaiken muun omaisuutensa.

Koko häätöhankkeesta valituksineen on muodostunut vuosien vieriessä varsinainen farssi jossa emävälheetkin muutetaan niittä tarpeeksi usein mantran lailla hokemalla totuudeksi. Espoon Ympäristöyhdistys väittää kiviliikkeen muun muassa tuhoavan viereisen Matalajärven, karkoittavan kiviliikkeen läpi kulkevasta pelto-ojasta saukon, liiskaavan rekkojen alle alueen viitasammakot, hätäännyttävän pikkutikan, aiheuttavan häiriötä hiiripöllölle, palokärjelle sekä luhtahuitille ja häätävän haukat. Saati, että myymälästä tuleva öinen valosaaste synnyttää kuulemma Mataljärvellä (200 metrin päässä!)kaaosta uiveloiden, harmaasorsien sekä kyhmyjoutsen keskuudessa.

Valittajien muka totuutena esittämät valheet tuovat erehdyttävästi mieleen fasistien 1930-luvulla käyttämän propagandan, jolla, kuten kaikki tiedämme, jymäytettiin onnistuneesti ennen muuta lukutaidottomia, köyhiä ja katkeria kansalaisia.

Myös tapa jolla Kivikopla Oy:tä ja samalla Nyx Oy:tä koskeva häätöpäätös tehtiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 30.1.2008 heittää epäilyksen varjon koko espoolaisen päätöksenteon puolueettomuudelle. Häädöstä nimittäin päätettiin lautakunnassa ilman keskustelua ja vieläpä yksimielisesti.

Vaadimme:
Kaikkien niiden espoolaisten poliitikkojen, poliittisten puolueiden kunnallisjärjestöjen, jotka ovat olleet ja ovat häätämässä kiviliikettä pois, sekä Kauniaisten kaupunginhallituksen jäsenen Ve-ronica Rhen - Kiven on tuotava välittömästi julkisuuteen kaikki vaalityöhönsä, myös mahdollisiin edus-kuntavaaleihin saamansa taloudellisen tuen määrän vuodesta 2002 alkaen. Ilman tällaista yksityiskohtaista julkista selvitystä on olemassa vaara, että huhut, joiden mukaan ulkopuolinen taho muka maksaisi poliitikoille siitä, että kiviliikkeelle ei koskaan myönnettäisi rakennuslupaa, saavat siivet. Huhujen mukaan näin on tehty siksi, koska vuokraamallemme alueelle suunnitellaan mittavaa asuntorakentamista. Tulemme kotisivuillamme tiedottamaan poliitikoilta saamistamme selvityksistä.

Odotamme:
Että Espoon kaupunki aloittaa vihdoinkin ja pikaisesti neuvottelut yrityksen kanssa inhi-millisestä aikataulusta, jolla yritys voi siirtyä toisaalle ilman, että se merkitsisi yrittäjäperheen taloudellista vararikkoa. Emme pidä kynnyskysymyksenä sitä, että näyttelypuutarha olisi rakennettava kyseiselle alueelle – eiköhän sille, kuten kiviliikkeellemmekin löydy sijoituspaikka jostain muualta Euroopasta. Sopimalla voitaisiin ainakin välttää jo käynnistynyt, varmasti usean vuoden mittainen, vasta todennäköisesti EU:n tuomioistuimessa päättyvä oikeusprosessi ja sen aiheuttamat kulut sekä järjetön ajanhukka molemmille osapuolille sekä veronmaksajille.

Ehdotamme:
Jos Espoo on todellakin liian hieno paikka arvokkaine kulttuurimaisemineen eurooppalaiselle puutarhakulttuurille kiviliikkeineen ja näyttelypuutarhoineen, niin kiviliike saa siinä tapauksessa 5 vuotta aikaa etsiä ja rakentaa myymälänsä ja näyttelypuutarhansa toisaalle. Kyseisen pituinen jatkoaika ei johtaisi yrittäjäperheen pakkoteurastukseen. Ja mikäli Espoosta löytyisi sittenkin tahoja, jotka katsoisivat maailmaa avoimin, edelläkävijän moniarvoisin ja monikulttuurisin silmin, olisi sovittava kaikkien asiaa koskettavien tahojen kesken millä edellytyksillä nykyiselle alueelle voitaisiin rakentaa näyttelypuutarhat ja Nyx Oy:n toiminnalle välttämättömät rakennukset, sekä miten alueen maisemointi olisi kaupungin ja muiden asianomistajien mielestä tehtävä.


Selonteon koko farssista voit lukea Nyx Oy:n kotisivuilta osoitteesta: http://www.nyx.fi/Sivusto/Paasivut/Nyx%20lehdistotiedote.html


Espoossa 12.8.2008

Nyx Oy

Kari Heimonen Riitta Heimonen Rita Hämäläinen

Larre Heimonen Ville Heimonen Jenni Heimonen

Suvi Malmelin – Thiel

kari heimonen, Nyx Oy    Ota yhteyttä adressin tekijään