OAMKn Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus säilytettävä

Oulun ammattikorkeakoulu kaavailee Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen lakkauttamista. Oamkin tiedote: (http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/ajankohtaista/?kieli=fi&ak_osio=uutisjuttu&kid=68&id=50926 )  

Perusteena lakkautukselle on se, että ” …työllistyminen on heikkoa alueella, ja Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen koulutus vastaa saman alan koulutustarpeeseen.” Samat perustelut kävisivät monelle muullekin koulutusalalle.  

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen koulutus ei mitenkään riitä kattamaan koko Pohjois-Suomen kirjastoala koulutuksen tarvetta. Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen tutkinto-ohjelman sisäänotto on nykyisellään 12–15 opiskelijaa, ja sieltä valmistuneet eivät hakeudu pääsääntöisesti yleisiin kirjastoihin.  

On totta, että kirjastoalan työllistyminen Oulussa ja lähikunnissa on heikkoa, mutta työllistymisnäkökulmat ovat paremmat, kun valmistunut opiskelija lähtee Oulun alueelta pois. Tähän OAMKn Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelma on vastannut kehittämällä verkkokoulutusta, jolloin opetus olisi lähempänä työpaikkoja ja opiskelijoiden työllistyminen sujuisi kivuttomammin. Kirjastoalan verkkoryhmiä on aloittanut kolme, tammikuussa 2011, tammikuussa 2014 ja tammikuussa 2016, näistä vain 2011 ryhmän opiskelijat ovat valmistuneet. 2014 aloittaneen ryhmän opiskelijoista ensimmäiset valmistuvat tänä syksynä. Ensimmäisestä, lähinnä Lapin alueelle suunnatusta ryhmästä valmistuneet ovat kaikki työllistyneet (N=14) yhtä lukuunottamatta kirjastoihin. Meneillään olevista ryhmistä ei luonnollisesti vielä ole työllistymistietoja, mutta ennakkotietojen mukaan työllisyysnäkymät ovat hyvät.  

Nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat tulevaisuuteen, joten niiden tulisi perustua aidosti mahdollisimman tuoreelle tiedolle.  Tutkinto-ohjelman määrätietoinen kehittäminen kohti yleisten kirjastojen tulevaisuuden tarpeita tulee myös ehdottomasti ottaa huomioon päätöstä tehtäessä.   Aluepoliittisesti OAMKn kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus on tärkeässä asemassa myös kuntien kulttuuripalvelujen kannalta. Kirjasto on useissa pienissä pohjoisen kunnissa se tärkein ja usein myös ainoa. Ilman pätevää ja ammattitaitoista henkilökuntaa kirjastotoimintoja on kunnissa mahdotonta ylläpitää tulevaisuudessa.  

Myös Suomen kirjastoseura http://suomenkirjastoseura.fi/toiminta/kannanotot/ ja alueen kirjastot näkevät koulutuksen säilymisen tärkeänä.

Me allekirjoittaneet vaadimme Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelman säilyttämistä Oulussa.

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ulla Virranniemi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?