Oamkin tanssinopettajakoulutus säilytettävä

Sanomalehti Kaleva uutisoi 4.8.2016 Oulun ammattikorkeakoulun budjettileikkausten koituvan Oamkin tanssinopettajakoulutuksen mahdolliseen alasajoon. Viesti tänä syksynä 25-vuotta täyttävän maineikkaan oululaisen tanssinopettajakoulutuksen lakkauttamisesta on kiirinyt kulovalkean tavoin laajalle valtakuntamme tanssin ja kulttuurin kenttään. Musertava uutinen on vastaanotettu kiistatta vailla minkäänlaista ymmärrystä. Miksi kansallisen fyysisen perinnön jakajalta ja jatkajalta halutaan leikata siivet? Kuka on valmis ottamaan vastuun laajaan ja monipuoliseen koulutukseen rakentuvan sivistysvaltion rapautumisesta? Oamkin hallitus käsittelee asiaa 17.8. kokouksessaan. Pyydämme kaikkia sydäntemme pohjasta allekirjoittamaan tämän adressin Oamkin tanssinopettajakoulutuksen säilyttämisen puolesta.     

Useat ovat halunneet kirjoittaa laajemmin tämän tärkeän asian puolesta ja tähän joukkoon saa myös liittyä. Voit lähettää vetoomuksen sähköpostiin hanna.poikela(at)gmail.com, jolloin se liitetään Oamkin hallitukselle lähtevään adressiin. Halutessasi voit myös antaa suostumuksen kirjallisen vetoomuksesi julkaisuun tämän adressin liitetiedostossa.  

Tanssinopettajakoulutuksen säilyttämisen ja adressin kokoajien puolesta,

Hanna Poikela,
Tanssinopettaja (amk), Oulu, Tanssiteatteri Hämyn taiteellinen johtaja, Vuoden Kansantanssiyhtye Polokkareiden taiteellinen johtaja, FolkJam-kouluttaja, freelance tanssinopettaja, tanssija ja koreografi

 

 

Olin mukana perustamassa Oulun konservatorion tanssinopettajakoulutusta, nykyistä Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaa 25 vuotta sitten. Ajatuksena oli tarjota sellaiset koulutuslinjat, joita ei ole muissa oppilaitoksissa. Oli historiallisen tärkeää, että silloin valittiin juuri kansantanssi, kilpa-ja seuratanssi ja klassinen baletti opettajakoulutuksen opetuslinjoiksi. Koulutuksesta on valmistunut neljännesvuosisadan opettajia, joiden toiminnan merkitys tanssitaiteen opetuksen ja ammattitanssin kehittymiseen on ollut valtava. Heidän kouluttautumisensa rinta rinnan samassa oppilaitoksessa on saanut suorastaan odottamattomia seurauksia.
Taiteilijaprofessorina ja ammattitanssitaiteilijana seuraan erityisesti esittävän tanssin ammattikenttää, jonka kehitykseen Oulun tanssinopettajakoulutuksella on ollut valtava merkitys. Se että Suomessa eri tanssinlajit kansantanssista kilpatanssiin ja showtanssiin ovat nousseet merkittävään rooliin esittävän taiteen puolella baletin ja nykytanssin rinnalle, on paljolti juuri Oulun koulutuksen tulosta. Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat alkaneet toimia tanssin kentällä paitsi opettajina myös mm. teatterikoreografeina, tanssijoina ammattitanssiryhmissä ja tanssiteattereiden johtotehtävissä. Onpa heitä nähty myös suosituksi tulleissa tanssin viihdeohjelmissa televisiossa. Heidän ennakkoluuloton toimintansa on vaikuttanut koko tanssinkentän kehitykseen siten, että eri tanssin lajit ovat kehittyneet tasavertaisiksi puhumattakaan siitä, että lajeja on ansiokkaasti alettu fuusioida. Oulusta valmistuneet tanssinopettajat ovat perustaneet mm. Tanssiteatteri Tsuumin, joka toimii Helsingistä käsin, nauttii valtion tukea, ja toteuttaa kunnianhimoisia kansantanssia ja nykytanssia fuusioivia teoksia, joita esitetään kaikilla merkittävillä tanssifestivaaleilla kautta maan. Tanssiteatteri Rimpparemmi on valtionosuutta nauttiva tanssiryhmä, jota johtaa Oulusta valmistunut henkilö. Useissa merkittävien nykytanssikoreografien teoksissa nähdään nykyään keskeisissä tehtävissä Oulusta valmistuneita tanssin taitureita.
Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. Heidän panoksensa maamme tanssitaiteelle on ollut mittaamattoman arvokas ja tulee jatkossakin olemaan sitä. Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutus on lunastanut paikkansa ja ansaitsee jatkaa toimintaansa.”

Taiteilijaprofessori Pirjo Yli-Maunula

 

“Tanssi kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja suomalainen tanssikulttuuri tarvitsee päteviä opettajia! Tanssiopettajalinja on hyvä esimerkki siitä, kuinka laadukas koulutus tuottaa hyvinvointia kymmenille tuhansille suomalaisille. Oulun ammattikorkeakoulun tanssiopettajalinja on jo vuosia kasvattanut ja kouluttanut erinomaisia opettajia, joiden työn jälki näkyy satojen harrastusryhmien toiminnassa.  Olisi lyhytnäköistä lakkauttaa koulutus nyt kun Suomi tarvitsee kulttuurin ja hyvinvoinnin tekijöitä tuomaan tekemisen riemua harmaaseen arkeen.”

Antti Kalliomaa, Pääsihteeri, Suomen Nuorisoseurat ry

 

"Ilman Oulun kansantanssilinjaa ei ryhmää olisi ammattiosaajien puutteessa koskaan edes voitu perustaa. On tärkeää, että myös jatkossa turvataan uusien kansantanssin ammattilaisten saaminen alalle. Oamk ei saa lakkauttaa tanssinopettajakoulutusta!"

Tanssiteatteri Tsuumi

 

"Tähän päivään mennessä Siepakoissa on työskennellyt toistakymmentä Oulussa tanssinopettajaksi opiskellutta ammattilaista."

Tommi Semeri, toiminnanjohtaja, Siepakat ry

 

"En voisi kuvitellakaan elättäväni itseäni tanssilla ja sen opettamisella ilman koulutuksen antamaa monipuolista ja kaiken kattavaa pohjaa. Toivottavasti tämä on mahdollista tulevaisuudessakin ja ainutlaatuinen koulutus pysyy Oulussa jatkossakin. "

Sanna Hirvaskari, Tmi Tanssikoulu Sanna Hirvaskari  

 

"Tanssinopettajakoulutus säilyttävä Oulussa!

Taiteen autonomisuus on kirjattu perustuslakiimme. Ikävä kyllä kaiken maailman markkinamiehet ja -naiset  pyrkivät näköalattomalla toiminnallaan kitkemään taiteen yhteiskunnastamme. He tekevät kaikkensa poistaakseen taideaineiden opetuksen kouluista.  He eivät halua tai kykene näkemään taiteen ja kulttuurin merkitystä kansakuntamme hyvinvointia lisäävänä tekijänä.  He eivät ymmärrä, että taide toimii yhteiskunnassamme kulttuuriperimän välittäjänä. He eivät ymmärrä, että taide toimii uudistusvoimana. Tai juuri sitä he pelkäävät. Ajattelun välineet kehittyvät taiteen kautta. Taideaineiden opettajat avaavat maailmaa minulle, lapsilleni ja vanhemmilleni.

Taide maksaa ja mykistää!"

Matti Paloniemi, Taiteellinen johtaja, Koreografi

 

"Tänä päivänä olen todella hyvin työllistetty pedagogisesti pätevä tanssinopettaja. Minulla ei ole ollut koskaan ongelmia saada töitä."

Heidi Ranta, Tanssinopettaja (amk)

 

"Tanssin ammattilaiset rikastuttavat ja ravitsevat koko tanssikenttää. Nykyaikana ei voi enää ajatella, että tanssin opettamisen voisi jättää pelkästään innostuneiden harrastajien varaan. Oulusta valmistuneille tanssinopettajille on kova kysyntä."

Riia Niemelä, Tanssinopettaja (amk)

 

"Oamkin tanssinopettajakoulutus on arvokas resurssi ja saavutus koko Pohjois-Suomelle. Mikäli se säästösyistä ajettaisiin alas, sitä tuskin enää myöhemmin saadaan palautettua. Pohjoisen on syytä pitää kiinni kulttuurin korkeakouluopinnoista. Tanssi on osa identiteettiämme."

Tytti Tuppurainen, kansanedustaja

Tytti Tuppuraisen blogikirjoitus sanomalehti Kalevassa aiheesta:
http://www.kaleva.fi/blogit/pohjoisen-aani/oulusta-oon-ja-kehtaan-sanua/91/oamkin-kulttuurialat-oulun-elaman-eliksiiria/5830/

 

"Tanssinopettajien koulutuksen puolella tilanne on vielä vaikeampi ymmärtää: showtanssin, paritanssin, sekä kansantanssin osalta vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa missään muualla. Kyse ei ole pelkästään perinteen säilyttämisestä, vaan mitä suurimmissa määrin myös uuden luovuuden turvaamisesta. Ohjelma on vetovoimainen ja työllistyminen erinomaista. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut että tanssinopetusta pitäisi pikemminkin lisätä." 

"Koulutussäästöt eivät ole mikään pakko, vaan ihan rehellinen poliittinen valinta, ja sellaisena niitä pitää myös tarkastella. On myös pohdittu Suomi-kuvaa ja maabrändiä uupumiseen asti. Kaikenlaisten työryhmien sijaan meidän pitäisi tunnistaa ne ominaispiirteemme joita ihaillaan maailmalla jo nyt, ja leikkaamisen sijasta vahvistaa niitä."

Jaakko Kuusisto, Kapellimestari, säveltäja ja viulisti

Linkki Jaakko Kuusiston blogikirjoitukseen 14.8.2016:
http://www.jaakkokuusisto.fi/jk.php?ID=67&TypeID=13


"Tanssi on yhä suositumpi harrastus Suomessa. Taiteen perusopetuksessa opiskelee yli 30.000 lasta ja nuorta, vain musiikissa on enemmän opiskelijoita. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla alueilla, myös Pohjois-Suomessa, ja kaikissa tanssin lajeissa opetuksesta vastaavat ovat saaneet alan koulutuksen ja voivat näin taata turvallisen ja laadukkaan oppimisympäristön nuorille. Taiteen perusopetuksen ja muun harrastustoiminnan laatu ja alueellinen tasa-arvo edellyttää tanssinopettajakoulutuksen säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla. Jokainen tanssinopettaja (AMK) työllistyy varmasti, tulevaisuusnäkymät ovat kasvavat."

Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, Taideyliopisto
Ari Tenhula, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Kirsi Monni, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

"Tanssinopettajakoulutus on ainutlaatuinen tutkintolinja, jolta valmistuu itsenäisiä, moniosaavia ja päteviä tanssinopettajia, joilla on taiteilijaidentiteetin lisäksi myös vahva opettajaidentiteetti. Tutkittaessa tanssin yhteyttä oppimiseen on sekä havaittu tanssin kehittävän luovaa ja abstraktia ajattelukykyä että tukevan itsetunnon kehittymistä. Tavoitteellisen ja oppijalähtöisen tanssinopetuksen kannalta on tärkeää, että opetustyötä tekee pedagogisesti pätevä tanssinopettaja."

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Noora Korhonen, puheenjohtaja
Julia Petäjä, pääsihteeri

Lue koko kannanotto: http://www.sool.fi/vaikuttaminen/kannanotot/patevia-tanssinopettajia-tarvitaan-tulevaisuudessakin/

 

 

Nämä kannanotot ja useita muita voit lukea kokonaisina linkistä:

https://docs.google.com/document/d/1tzUfgkm_LtJDxyGVIV2xpaa09Eq_4n93JwkCwrR8I2U/edit?usp=sharing