Korjattavat asiat ovat

Seuraavassa kohdassa kerrotaan mitä adressilla vaaditaan. Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen. Voit käyttää HTML:stä tuttuja komentoja lihavointiin, kursivointiin, alleviivaukseen ja linkkien tekemiseen.