Oikeus itsensä tai lapsensa hoitamiseen säilyttävä.

 

Suomessa ollaan lääkärikunnan toivomuksesta laatimassa rajauksia ihmisten hoitaan itseään luontaisemmilla tavoilla. Rajauksia ovat julkisesti olleet vaatimassa mm. psykiatri/ skeptikko Hannu Lauerman ja lääkäri/ politikko Päivi Räsänen. Rajauksia on vaadittu mm. diabeetikoille, mielenterveyspotilaille, syöpäsairaille ja lapsille.

Asetuksella haluttaisiin rajata ihmisten oikeus hoitaa itseään kehoa tukevilla hoitomenetelmillä, kuten akupunktio, homeopatia, vyöhyketerapia ja lisäravinteet, jne. Eli mahdollisen diagnoosin saatuasi, oikeus itseesi loppuisi. Myöskään lasten korvatulehduskierteelle tai koliikille ei luontaiset hoidot tai menetelmät olisi enää jatkossa Suomessa sallittuja.

Rajaamista vaativat puhuvat näiden ryhmien suojelemisesta. Tarkentamatta kuitenkaan miltä suojelisi tai mikä olisi luontaishoidoissa se ongelma? Kyseessä on pitkälti teoreettiset ongelmat, "kilpailevien" hoitojen mustamaalaus ja lisäpainoksi vaaditaan kansalaisilta vapaaehtoisen valinnan poistaminen. Eli kyseessä olisi "lähestymiskieltolaki", jota kumpikin osapuoli (terapeutti, asiakas) vastustaa. Yksityislaboratoriossa testattu/ valmistettu ja mahdollisesti haitalliseksi tiedetty lääkitys-hoito tai kirurgia jäisi jatkossa sairaille tai lapsille ainoaksi vaihtoehdoksi tai sitten ei saisi hoitaa millään.

Tämä selvästi ihmisoikeutta rajoittava ja eriarvoisuutta tekevä asetus on nyt sosiaali- ja terveysministeriön pöydällä ja päätös näistä lääkäreiden toiveista tehtäisiin tällä hallituskaudella. Lääkärilehdessä 43/2012 Sosiaali- ja terveysministeriöstä lääkintöneuvos Taina Autti vahvisti: "Mahdollisesti lapsia ei saisi terapeutit enää hoitaa tämän hallituskauden 2015 jälkeen". Samaa on vaadittu myös näille eri sairasryhmille.

Samaisessa lehdessä Hannu Lauerma kertoi silloisen Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd) jo lupailleen kyseisiä rajoituksia. Kansalaiselle Maria Guzenina-Richardsonin tai seuraajansa peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd) ei ole suostunut asiaa mitenkään kommentoimaan.

Vastoin näiden yksittäisten lääkäreiden, Lääkäriliiton hankkeesta tai Suomessa käytetystä ”uskomushoito” nimittelystä huolimatta, Maailman terveysjärjestö WHO taas suosittaa näiden maailmalla yleisesti käytettyjen Complementary and Alternative Medicine (täydentävä ja vaihtoehtoiden lääketiede) yleisempää ja laajempaa käyttöä kansalaisille.

Esimerkiksi homeopatia on EU:ssa virallistettu lääkitysmuoto. Myös akupunktion tiedetään WHO:n mukaan auttavan yli 400 sairauteen. Potilaslaki sekä perustuslaki sanoo, että ihmisen tahtoa pitää kunnioittaa ja ketään ei saa asettaa eri asemaan sairauksien tai muunkaan asian takia.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista luku 2. 3§ Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata, sekä hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan

Perustuslain luku 2. 6§ mukaan. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Muistuttaisin vielä, jos olet näistä kehoa tukevista hoidoista sitten mitä mieltä tahansa, niin tässä on kyse oikeudesta valita jatkossakin hoitomenetelmät itse ja sitä vapautta ollaan nyt rajaamssa. Jos haluat kuitenkin säilyttää valinnan vapauden myös jatkossa, niin tue asiaa allekirjoittamalla vetoomus. Vetoomus luovutetaan keväällä 2014 asiaa käsitteleville ministereille: Peruspalveluministeri Susanna Huoviselle, sekä Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle.

Jouni Jämsä

 

 

Etelä-Suomen Sanomissa kysymys Päivi Räsäselle, johon hän ei vastannut.

ESS 8.8.2013

Päivi Räsänen ja uskomushoito

Vaihtoehdot: Miksi valitaan uskomushoito ilmaisen terveyskeskuskäynnin sijaan?

Ministeri Päivi Räsänen haluaa rajoittaa ihmisiltä hoitojen valintaa. Ehdottaen lakia kieltää lapsilta ja sairailta luontaisemmat hoidot, eli lääkäreiden kutsumat ”uskomushoidot”.Uskomushoito sanaa käytetään vain Suomessa. Se on lääkäreiden keksimä pilkkanimi entiselle liian uskottavalta kuulostavalle vaihtoehtohoito-nimelle. Uskomushoito-nimi keksittiin 1995 Lääkäriseura Duodecimin järjestämän kilpailun myötä, jonka voitti silloin vaasalainen lääkäri Auvo Rauhala.

Uskomushoidoilla tarkoitetaan luontaisia hoitomalleja, joihin lääkärit eivät ole Suomessa saaneet koulutusta. Suomalaisen lääkärin hoitokoulutus perustuukin lähes yksistään lääketeollisuuden hiirillä testaamiin synteettisiin ja kaupallisesti maksimoituihin patenttilääkkeisiin sekä kirurgiaan. Uskomushoidot eivät taas käytännössä ole monestakaan syystä uskomushoitoja. Vastaanotollekin mennään yleensä enemmän epäilevänä, kuin uskovana. Paranemisetkin ovat suurimmalle osalle positiivisia yllätyksiä tai jopa vaikea uskoa todeksi. Myös pienet lapset niin kuin eläimetkin reagoivat hoitoihin usein hyvin, joten uskomusta on käytännössä vaikea liittää näihin hoitoihin.

Uskomushoidoksi nimetyt hoitomenetelmät, kuten esimerkiksi homeopatia, perustuvat kehon puolustuksen herättämiseen solutasolla. Silloin vastustuskyky aktivoituu ja alkaa taas toimia. Akupunktio taas perustuu energiaratojen (hermojen) tukoksien avaamiseen, jolloin kiputilan syy poistuu. Hoidot ovat käytännössä turvallisia parannushoitoja, joilla stimuloiden normalisoidaan kehon tilaa. Näiden pitäisi olla ensisijaisia hoitoja, mutta lääketeollisuus on manipuloinut sairaanhoidon jo liiaksi. Nykyinen liika medikalisoituminen on kääntynyt jo itseään vastaan. Ihmiset ovat pula-aikojen poistumisien jälkeen sairaampia kuin koskaan, ja syövät lääkkeitä enemmän kuin koskaan.

Liiat lääkkeet pilaavat ihmisten terveyden usein jo lapsena ja saastuttavat luonnon pysyvästi. Syyllisiä ongelmiin halutaan sitten etsiä näin jostain muusta ammattiryhmästä. Voisin kysyä lääkäri Päivi Räsäseltä, miksi ihmiset käyvät niin paljon kalliissa uskomushoidoissa, kun lähes ilmainen terveyskeskus on vieressä? Tai miksi tuhannet lapset saavat vuosittain avun sairauksiinsa vasta näistä luontaisemmista hoidoista, joihin he tulevat usein kymmenien lääkärikäyntien ja lääkitysten jälkeen – viimeisenä toivona.

Jos hoidot lapsilta kielletään, tarkoittaa se käytännössä sitä, että lasten tulehduskierteet, koliikit ja käytösongelmat rehottavat entisestään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että entistä enemmän terapeuttien luona käydään lääkäriltä salaa. Tämä on nykyisenkin vastakkainasettelun myötä jo tätä päivää. Toisin on Keski-Euroopassa, jossa ei puhuta uskomushoidoista, vaan termi on complementary and alternative medicine (täydentävä ja vaihtoehtoiden lääketiede).

Hoitojen perusteet kuuluvat myös lääkäreiden koulutukseen ja yhteisymmärrys toimii. Ihmiset käyvät tai jättävät käymättä näissä vapaaehtoisesti ja sen suojaa jo perustuslakikin. Sen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 

Jouni Jämsä