Oikeus tasa-arvoiseen vanhemmuuteen/Right to equal parenthood

Pirjo Heinesneimen puolesta

 

Olen 43-vuotias vaikeasti liikuntarajoitteinen nainen. Töitä teen Tmi Lakineuvonta Hernesniemi P:ssä, sekä myyn mieheni kanssa perheemme omassa lahjatavarayrityksessä Maikkulan Näplääjät tmi itse valmistamiamme käsitöitä nettikaupassa www.maikkulannaplaajat.fi sekä eri messuilla ja ovelta ovelle. Perheeseeni kuuluvat lievästi liikuntarajoitteinen aviopuolisoni, kaksi tervettä urheilevaa nuorta lasta, 3 koiraa sekä vaihteleva määrä kissoja. Edellä mainitusta olen todella ylpeä, mutta olen joutunut tappelemaan oikeuksieni puolesta saavuttaakseni nämä edellä mainitut asiat.

Perheemme on joutunut kohtaamaan jopa lastemme kiireellisen sijoituksen sekä viranomaisten huostaanottohakemuksen hallinto-oikeuteen. Lujan taistelun ja periksiantamattoman työn johdosta hallinto-oikeus eväsi huostaanoton ja saimme lapset takaisin kotiin. Tämän vuoksi olen päättänyt puuttua erilaisuuden aiheuttamiin ongelmiin vanhemmuudessa.

 

Esitän Suomen lainsäätäjille, että lakiin kirjattaisiin sellainen teksti, että kaikilla olisi oikeus vanhemmuuteen, jos vanhemmilla tai vanhemmalla on ymmärrys tallella. Ainoa eväämiskriteeri oikeudesta vanhemmuuteen mielestäni olisi ymmärryksen puuttuminen. Mielestäni riittäisi, jos vanhempi pystyy jotenkin kommunikoimalla ilmaisemaan oman lapsensa kulloisetkin tarpeet henkilölle, joka pystyy fyysisesti ne tyydyttämään, jos vanhemmalla on fyysisiä rajoitteita jollakin osa-alueella. Kommunikaatiomenetelmäksi pitäisi kelvata jopa kuvakortit.

Avohuollon tukitoimien oikeus pitäisi kirjata samaan lakitekstiin, ettei tulisi eriäviä käytäntöjä asuinkunnasta riippuen. Tukitoimia pitäisi olla ainakin: oikeus avustajaan, tulkkiin, lastenhoidossa tarvittaviin apuvälineisiin, turvallisiin sisustusmateriaaleihin estämään vanhemman kaatumista, turvallisiin hoitovälineisiin ja oikeus lastenhoidon ohjaukseen, jos tarvetta.

Tulen saattamaan tämän adressin perille eduskuntaan 20.6.2012 peruspalveluministerille ja kuljetan tätä adressia mukanani 4.6.2012 alkaen Utsjoelta Helsinkiin sähköpyörätuolillani ajamalla n. 80 km/pv, sillä haluan mahdollisimman suuren näkyvyyden ja medianäkyvyyden hyvän asian puolesta.

Haluan kaikille Suomen kansalaisille tasavertaisen mahdollisuuden vanhemmuuteen mikäli edellä mainitut kriteerit täyttyvät!

 

Sydämellä hyvän asian puolesta

 

Pirjo Hernesniemi

P.S. Jos sinulla on käyttäjätili facebookissa, niin sielä löytyy linkki sivulle: http://www.facebook.com/pages/Oikeus-tasa-arvoiseen-vanhemmuuteen/263928873635879?sk=wall johon tullaan päivittämään Pirjon matka Helsinkiin asti.

 


I am a 43-year-old woman and I have to use electric wheel chair because of my disablemet. I am working as a law consultant in my own enterprise. Furthermore we are selling with my husband our own handiworks in our firm Maikkulan Näplääjät. You can find our online shop in www.maikkulannaplaajat.fi. We are selling our products also on charity faif and door to door. I have lightly disabled husband, two healthy and sporty children, 3 dogs and many cats. That’s my family and I am very proud of them, but I must have been fighting for rights to have these things mentioned above.

Our family was forced to undergo instant custody of our children and custody application to administrative Court by official.  By hard fighting and relentless working administrative Court invalidated custody and children were got back to home. That is why I have decided to get involved with problems caused by differences between different kinds of parents.

I will put forward to Finnish legislators that they would set a clause of equal rights for parenthood if parent or parents has clear understanding. From my point of view, the only reason to reject one’s parenthood is lack of understanding. I think it would be enough, if a parent is able to communicate someway and by this express the need of her or his own child to person who can physically carry out that if parent herself was not able to do that because of some physical disabled. Even communication cards (with pictures) should be accepted as a communication method.

The right of support actions of community care should be wrote to the same law so that there would not be different practices depending on domicile. The support actions that should be offered at least are: right to have personal helper, translator, different aids needed in childcare, safe furnishing e.g. to prevent falling down of parent, personal aids to help childcare and advises for childcare, if needed.


I will carry this petition to Finnish Parliament and there to minister of health and social services on 20.6.2012. I will drive with my electric wheelchair all the way from Utsjoki to Helsinki starting on 4.6.2012. I will drive daily about 80 kilometers. By this project I am reaching for as wide publicity as possible on behalf of good thing.

I want equal possibility for all people in Finland to parenthood if these criterions mentioned above are filled.

With heart for good thing

Pirjo Hernesniemi