Oikeuskansleri vastuuseen Päivi Räsäsen asiassa

Elokuussa 2021 VT Esko Nurmisen tekemään kanteluun Päivi Räsästä syyttävistä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisesta ja valtionsyyttäjä Anu Mantilasta tuli oikeuskanslerin päätös 29.10.2021.

Tuossa päätöksessä oikeuskansleri LAIMINLÖI järkyttävällä tavalla seuraavia kaikille kansalaisille lain takaamia asioita:

1) perustuslain 6 pykälä takaa yhdenvertaisen kohtelun lain edessä. Mutta nyt siihen ei annettu mitään vastausta, miksi vain Päivi Räsänen on syytteessä, vaikka valtakunnansyyttäjän ja oikeuskanslerin tietoon saatettiin muiden henkilöiden tai kirkkojen ottamia vastaavia kantoja, kuten netissä oleva Katolisen kirkon katekismus.

ja


2) että oikeuskansleri ei velvoittanut syyttäjiä korjaamaan internetissä olevan syyttäjälaitoksen tiedotteen 29.4.2021 selviä virheitä.

Syyttäjälaitoksen tiedotteessa 29.4.2021 sanotaan koskien Stillerin radio-ohjelmaa:

”Räsäsen näkemyksen mukaan homoseksuaalit eivät myöskään ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit.”

— Jos Päivi Räsänen olisi sanonut noin, rangaistus siitä varmaan kuuluisikin tulla. Siinähän hän pitäisi homoja joinain sekasikiöinä ja alempiarvoisina. Mutta hän ei sanonut sillä tavalla, vaan hän sanoi näin:

Räsänen (purettu sanatarkasti): ”Kun kysyt tästä geeniperinnöstä, niin mun mielestä se on ihan selkeä asia, että Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoseksuaaliksi vaan heteroseksuaaliksi. Hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille. Ja selkeästi se on Jumalan tahdon vastaista ja syntiä, jos ollaan jossain muussa seksuaalisessa suhteessa.”

On täysin eri asia sanoa, että homot eivät ole Jumalan luotuja kuin sanoa, että homoseksuaaliset teot eivät ole Jumalan luomaa. Sen voi jokainen kristillisessä maassa kasvanut ymmärtää.

Valtionsyyttäjä Anu Mantila lienee vastuussa tiedotteesta. Toiviainen on vastuussa, kun hän laiminlöi viraston päällikkönä puuttua alaistensa toimintaan.

Virheitä voi tapahtua, mutta kun virheestä on ilmoitettu VT Nurmisen kantelussa ja ei suostuttu korjaamaan, teko on tahallinen. Se on aika raskasta väittää tuolla tavalla, kuin syyttäjälaitoksen tiedotteessa yhä lukee. Viime kädessä käräjäoikeus päättäisi, syyllistyivätkö syyttäjät kunnianloukkaukseen tai virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Kun mediallakin on velvollisuus korjata virheellinen tieto, toki viranomaisillakin on velvollisuus korjata virheellinen tieto.

Kun oikeuskansleri laiminlöi tehtäviään, hänet voidaan saattaa VALTAKUNNANOIKEUTEEN, jos kymmenen kansanedustajaa tekee perustuslain mukaisen muistutuksen.

Allekirjoittamalla adressin annat viestin Räsästä tukeville KANSANEDUSTAJILLE vaatia rohkeasti Räsäselle lain mukaista, asiallista kohtelua.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Esko Nurminen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…