Suomen pohjavesiä ei saa myydä ulkomaalaisomistukseen!

Johdanto:

"Makean veden ja pohjaveden varannot ovat meille kaikille suomalaisille kuuluvaa kansallinen luonnonvara, jota EI saa yksityistää eikä myydä ulkomaiseen omistukseen."

"Kansainväliset suuryhtiöt ovat kilvan rynnänneet käsiksi vesimarkkinoille, ja ovat lohkaisseet isot siivut itselleen kaikkien sellaisten kehitysmaiden varannoista, joissa liberalisointi on toteutettu. Paikallisten vesifirmojen omistus on siirtynyt kansainvälisten suuryritysten hallintaan, kuten mm. Nestle,
Coca-Cola, PepsiCo. Markkinat ovat jo nyt valtavat. Tutkimuksista riippuen markkinoiden eli kulutuksen arvoksi ilmoitetaan 132-234 miljardia.

...

Tätä kaikkea on valmisteltu vaihvihkaa jo ainakin viimeiset 15 vuotta. Vesi on lähdössä ulkomaille. Asiaan liittyvät ainakin seuraavat lakien ja säädösten muutoshankkeet:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090277 (Vesilain uudistus)

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090099 (Luonnonsuojelu)

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090100 (Ympäristönsuojelu)

Ja myös turvallisuusnäkökohdat on huomioitu. Tämä mahdollistaa aseellisten joukkojen (oma armeijamme tai kaupalliset turvallisuuspalvelut) tuomisen vartioimaan ulkomaisessa omistuksessa olevia kohteita, koskee vesialueiden ohella myös mm. Nordstreamia:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2008/20080219

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090239
Sekä:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090265

Tämän kaiken seurauksena veden hinta tulee nousemaan ihan hiton paljon Suomessa, maanomistajat eivät enää saa hyödyntää omia maitaan eivätkä liikkua niillä vapaasti, jos niillä on pohjavettä, ja nämä maat voidaan pakkolunastaa helposti häneltä pois, jos niin halutaan."

lähde: http://turjalainen.blogspot.com/2010/02/skandaali-viinivaaran-pohjavesihankeen.html

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei uuteen vesilakiin saa jättää minkäänlaisia porsaanreikiä pohjavesien pakkolunastukseen tai minkäänlaiseen muuhun turmelemiseen "taloudellien hyödyn" nimissä. Sen sijaan Suomen pohjavesiämme tulee suojella ja vaalia koko kansakunnan yhteisenä kansallisaarteena.

ps. Tämän adressin saa printata vapaasti ja alkaa itse keräämää ihan käsin kirjoitettuja nimiä. Lähetelkää vaikka kopioita sopivan kokoisista allekirjoitusnipuista vaikka kansanedustajille, puolueaktiiveille jne. kun vesilakia säädetään parhaillaan. Koitetaan sitten järjestää jokin hienompi luovutustilaisuuskin vetoomukselle jos se tuntuu järkevältä.

Suuri kiitos kaikille jo allekirjoittaneille ja allekirjoituksia kerääville!

***
Päivitys 06.06.2014
Perehdymme 01.01.2014 voimaan tulleeseen vesilakiin. Päivitämme adressin uusien tietojen pohjalta lähiaikoina.

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
***


Jukka Tuohimetsä    Ota yhteyttä adressin tekijään