Parannusta työkyvyttömien työttömien asemaan

Kuka tahansa voi joutua työkyvyttömäksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitan sairautta tai vammaa, joka estää työnteon. Pieni- tai keskituloisen ihmisen kohdalla työkyvyttömyys voi johtaa työttömyyteen ja köyhyyskierteeseen. Nykyinen palvelujärjestelmä ei aina tarjoa työkyvyttömyyden uhriksi joutuneelle ihmiselle tarkoituksenmukaista turvaa. Tällä adressilla vaadin huomiota työkyvyttömille työttömille sekä toimivan toimenpideohjelman luomista työkyvyttömien työttömien sosiaalisen aseman parantamiseksi.

Tällä hetkellä henkilö voi saada sairaspäivärahaa saman sairauden vuoksi korkeintaan 300 päivältä, jonka jälkeen hän voi teoriassa hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sairaspäivärahaoikeuden päätyttyä voi saman sairauden vuoksi saada uudestaan sairaspäivärahaa vasta, kun on ollut vuoden työkykyinen.

Eläkkeen (tai edes kuntoutustuen) saaminen on kuitenkin vaikeaa, koska potilaan työkykyisyyden määrittelee potilasta hoitavan lääkärin sijaan vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri, joka ei edes tapaa potilasta. Käytännössä asiantuntijalääkäri pitää potilaan rajoitteita aina vähäisinä, ja työkyvyttömyyseläkkeen puolesta joutuu läpikäymään vuosien valituskierteen.

Työkyvyttömän henkilön sairaspäivärahaoikeuden päätyttyä Kansaneläkelaitos ohjaa tämän työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työttöminä työnhakijoina on työkyvyttömiä henkilöitä, joilla on jopa virka, mutta he eivät pysty toiminnanrajoitteidensa vuoksi työtään suorittamaan. Työttömänä työnhakijana työkyvytön henkilö on väärässä asemassa, koska hän joutuu työvoimatoimiston toimenpiteiden (kuten jatkuva kurssitus) uhriksi, ja kun ei siitä selviydy, seuraa sanktioita (työttömyyspäivärahaoikeuden ja sitä kautta toimeentulon menetys).

Tämän adressin toimitan uudelle hallitukselle saatuani riittävästi nimiä kokoon. Tiedotan asiasta myöhemmässä vaiheessa lisää.

Olen tulostanut adressin 5.11.2007 ja postittanut sen Sosiaali- ja terveysministeriöön. Pyysin ministeriöltä palautteen siitä, että adressini on luettu. Otan yhä vastaan uusia allekirjoituksia. Postitan adressin uudelleen, mikäli allekirjoituksia tulee huomattavasti lisää.