Oitin koululaiset ja eskarilaiset terveellisiin koulutiloihin!

Allekirjoita adressi tukeaksesi kaikkien Oitin koululaisten ja eskarilaisten mahdollisuutta opiskella terveellisissä tiloissa.

Oitin koulun sisäilmasta huolestuneiden vanhempien työryhmä on jo useasti vaatinut Hausjärven kuntaa asettamaan käyttökieltoon Oitin koulun vanhan päärakennuksen ja eskareiden ns. Mäntylinnan tilat. Käyttökielto on tarpeen niin kauan, kunnes perusteellisilla tutkimuksilla ja tarvittavilla korjaus- ja muilla toimenpiteillä on voitu varmistaa tilojen turvallisuus tai kunnes uudet koulutilat valmistuvat. Hausjärven kunnan sivistystoimen johtaja Joonas Riihimäki ei ole halunnut tarjota kaikille hausjärveläisille lapsille turvallisia koulutiloja, vaikka kunnanjohtaja Pekka Määttänen on ilmoittanut väistötiloiksi kelpaavia tiloja kunnassa olevan vapaana. Lapsen on siis edelleen ensin oireiltava ja sairastuttava ennen kuin poikkeusjärjestelyistä suostutaan oppilaskohtaisesti sopimaan. Oirehtivat alakoululaiset ovat päässeet väistötiloihin, mutta oireileville eskarilaisille ei ole järjestetty terveellisiä tiloja. Tiloissa altistuu sisäilman vaaroille edelleen päivittäin kymmeniä lapsia.

Oitin koulun vanhassa pääkoulurakennuksessa opiskelee säännöllisesti edelleen n. 65 lasta. Vanhempien työryhmälle on ilmoitettu 35 päärakennuksessa oireilevaa, joista osa on päässyt poikkeusjärjestelyin muihin tiloihin. Eskaritiloissa on päivittäin 35 oppilasta, joista 9 oireilevaa on ilmoitettu vanhempien työryhmälle, mutta nämä lapset eivät ole vieläkään päässeet väistötiloihin. Vanhempien työryhmän oireilevien määrissä eivät ole mukana ne, jotka eivät ole antaneet lupaa tai pyyntöä lisätä oireilua listalle. Todellinen oireilevien lukumäärä on edellämainittuja suurempi.

Oireita ovat olleet mm. seuraavat epänormaaleina ja pitkittyneinä:

silmäoireet

- päänsäryt

- jatkuva pitkittynyt yskä

- toistuvat ylähengitystieinfektiot

- hengenahdistukset

- astmadiagnoosit

- vatsaoireet

- päivittäinen nenäverenvuoto

- pahoinvointi ja oksentelu

- erilaiset ihottumat

Oireet helpottavat viikonloppuisin ja loma-aikoina. Väistötiloihin päässeiltä oireilu on lakannut ja jo-määrättyjä lääkityksiä on voitu poistaa käytöstä tarpeettomina.

Oppilailla ilmenneet oireet vastaavat täysin mikrobialtistukseen liittyviä oireita, sairauksia ja terveyshaittoja: https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Terveysvaikutukset/Mikrobien-terveyshaitat 

Vanhempien työryhmä tilasi homekoiratutkimuksen, jolla vahvistettiin homehaitta kaikissa tutkituissa tiloissa:

- alimman kerroksen ns. musiikkiluokka 004

- keskimmäisessä kerroksessa liikuntasali 110

- ruokasali 113, 3B:n luokka 106, 4B:n luokka 105

- ylimmässä kerroksessa IP-kerhotila 216 ja 5. luokka 204

- eskaritiloissa kaikki kolme luokkahuonetta

Tutkimusraportissa viitataan myös ns. VOC-pitoisuuksien todennäköisyyteen.

Vasta vanhempien työryhmän painostuksen jälkeen helmikuusta 2019 alkaen Hausjärven kunnan tekninen toimi on teettänyt ongelmatiloissa oikeita sisäilman laatuun liittyviä tutkimuksia mm. homeisiin liittyen. Tätä aiemmin "sisäilmatutkimuksina" on viimeisen 5 vuoden aikana toteutettu vain luokkatilojen hiilidioksidipitoisuuden, lämmön ja kosteuden mittausta ja näihin onkin pitkään viitattu "tehtyinä sisäilmatutkimuksina, joiden tuloksissa ei ole mitään hälyttävää". Uusista tutkimuksista saaduista, ensimmäisessä vanhemmille toimitetussa laboratorionäytteistä tehdyssä mikrobianalyysissä (FINAS MIK7583, 13.3.2019) alimman kerroksen kahdesta luokkahuoneesta löytyi laboratorionäytteissä viite mikrobilähteestä. Vaikka kunnan suunnasta on ilmoitettu että ko. tilat olisi poistettu käytöstä, ei tämä ole käytännössä toteutunut. Mikäli tiloja ei aseteta kokonaan käyttökieltoon, terveydelle haitallisten tilojen "satunnaisen säännöllinen ja säännöllisen satunnainen" käyttö tulee jatkumaan. Lisäksi tiiveysongelmien vuoksi haitta vaikuttaa koko rakennuksessa.

Auta hausjärveläisiä lapsia allekirjoittamalla tämä adressi viimeistään sunnuntaina 28.4.. Vanhempien työryhmä toimittaa allekirjoitukset kunnalle maanantaina 29.4., jona päivänä järjestetään myös mielenilmaus terveen koulun puolesta.

 


Oitin koulun sisäilmasta huolestuneiden vanhempien työryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Tulisiko bensaveroa laskea?