Omahämeen hyvinvointialueen lähipalvelut turvattava

Tällä adressilla halutaan osoittaa kansalaisten tuki Omahämeen hyvinvointialueen olemassa olevan ja toimivan sosiaali- ja terveyspalveluverkon säilyttämiselle niin, etteivät ihmisten lähipalvelut ja ihmisten perustuslaillinen yhdenvertaisuus vaarannu missään Omahämeen hyvinvointialueen kunnassa.

Lähipalveluiden säilyttäminen on soteuudistuksen ja sotelain mukaista. Lähipalvelut ovat kokonaisuutena kustannustehokkaita, vähentävät liikenteen päästöjä ja edistävät kestävää kehitystä sekä asukkaiden hyvinvointia.  

Tämä kansalaisadressi tullaan luovuttamaan 9.5.2023 Omahämeen aluevaltuuston puheenjohtajalle.  

Liity mukaan kannattamaan addressia ja varmistamaan, että omassakin kunnassasi palvelut säilyvät. Hyvinvointialueen kuntien päättäjät ovat jo tehneet yhteisen asiamme puolesta töitä ja nyt on aika tukea heidän työtään.

Alla tiivistettynä jotain pääkohtia Ypäjän kunnanjohtaja Tatu Ujulan laatimasta Ypäjän kunnanhallituksen vastauksesta hyvinvointialueelle (Ypäjän Kunnanhallitus 18.4.2023, lupa vastauksen tiivistämiseen osaksi adressia kysytty Tatu Ujulalta). Huomioitavaa vastauksessa oli se, että jokainen hallituksen jäsen puoluekannasta riippumatta kannatti vastausta.

-Palvelustrategiaa silmällä pitäen korostamme fyysisten palveluiden merkitystä. Ypäjän terveysasema ja sen palvelut, kuten hammashoitola ja labra, on säilytettävä.

-Fyysiset palvelut eivät saa keskittyä kauas asukkaista yleisten kulkuneuvojen vähäisyyden takia ja kulkumatkoihin kuluvan ajan vuoksi. Pitkät välimatkat vaikeuttavat kaikkien ikäryhmien kulkemista sekä aiheuttavat poissaoloja töistä.

- Digitaaliset kanavat ovat haastavia käyttää, koska sähköiset yhteydet ovat maaseudulla huonot, eikä osaa käynneistä voi korvata digipalveluilla niiden luonteen vuoksi esim. laboratoriokokeet, mittaukset, hammaslääkärikäynnit jne.

-Kokonaisuutena näemme, että ehdotetut muutokset rikkovat lakia. Uudistuksen tavoitteista mainitaan seuraavat asiat (Lähde: soteuudistus.fi).
”Tavoitteena on: turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja
hillitä kustannusten kasvua.”

-Vaikeasti tavoitettavat peruspalvelut huonontavat asukkaiden terveydentilaa ja lopulta ongelmat kasaantuvat Hämeenlinnan sairaalan erikoissairaanhoitoon.
Tällöin sairaalan toiminnot ruuhkautuvat ja myös kaupunkilaisten hoidonsaanti hidastuu. Toimivaperusterveydenhoito on kaikkien etu.

- Ypäjän kunnassa näemme ehdotukset heikennyksinä. Lisäksi aikataulu on epärealistinen. Esimerkiksi asetettu tavoite siitä, että kaikista kontakteista hoidetaan digitaalisesti 40% vuoden 2024 loppuun mennessä on mahdoton. Suuri osa potilaista ei hallitse sähköisten kanavien käyttöä.

-Onko ihmisarvoista kohtelua, että palliatiivista hoitoa saa vain kotihoitona? Kotihoitoa tulee olla saatavilla myös yöaikaan, koska esityksessä yhä huonompikuntoiset ihmiset asuvat kotona. Yhteisöllinen asuminen on turvattava.

- Kuntalaisten ja hyvinvointialueen henkilöstön kannalta on selvitettävä avoimesti, mitä palveluja ja toimintoja ollaan lopettamassa. Todelliset nettosäästöt on kirjattava ylös. Samalla on kirjattava uuden vaihtoehdon rinnakkaiskulut. Väitämme, että Ypäjän terveysaseman ja hammashoitolan ylläpito tulee tosiallisesti halvemmaksi kuin sen lopettaminen. Säästöjen laskennassa on otettava huomioon lisäksi elinvoimavaikutukset. Asiaa ei tule tarkastella vain ensivuoteen. Aikajänne on oltava 10 vuotta ja eteenpäin.

-Terveysaseman loppu tarkoittaa ketjureaktiota: Apteekin toiminta vaarantuu. Työpaikat vähenevät. Kunta on vähemmän houkutteleva asuinpaikka, joten lapsiperheiden määrä pienenee. Lisäksi Hevosopisto ei saa tarvitsemiaan terveyspalveluita. Kyseessä on vaarallinen negatiivinen spiraali.

- Kun palvelustrategiassa mainittu toimipisteiden kartoitus on valmis, tämä aihe on nostettava esille. Kaikki lopetusehdotukset on saatettava poliittiseen läpinäkyvään keskusteluun.

-Ypäjä on maakunnan toisella laidalla. Kaikki välimatkojen pidennykset iskevät pahiten Ypäjään.

- Investointisuunnitelma on epärealistinen, koska velkaa on valtavasti. On myös laskettava, mitä kustannuksia syntyy, kun potilas siirtyy erikoissairaanhoidon puolelle. Ypäjän terveysaseman lakkauttaminen tulee ruuhkauttamaan ja vaikeuttamaan Hämeenlinnan kaupungin terveydenhoitoa.

- Toimenpiteillä tulee olemaan valtava kerrannaisvaikutus. Alueen elinvoima vähenee. Työpaikkojen vähetessä alan työikäinen koulutettu väestö muuttaa pois töiden perässä tai vaihtaa alaa. Lisäksi muutokset vievät opiskelupaikat. Jos työpaikkoja ei ole, alan opiskelijoita ei myöskään kouluteta seudulla. Lisäksi Ypäjän Hevosopiston toiminnan luonne vaatii, että läheltä on saatavissa terveyspalveluja.


Mirva Ylösmäki Keskustan Ypäjän kuntayhdistyksen puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Mirva Ylösmäki Keskustan Ypäjän kuntayhdistyksen puolesta näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…