Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset: Lasten oikeuksien toteutuminen turvattava Gazassa

Me allekirjoittaneet opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset vetoamme Suomen hallitukseen, jotta se alkaa edistää välittömästi ja painokkaasti lasten oikeuksien toteutumista Gazassa. Tämä edellyttää välitöntä tulitaukoa sekä humanitaarisen avun mahdollistamista alueelle.

Gazan lähes 2,3 miljoonasta asukkaasta noin puolet on lapsia ja yli 30 % väestöstä on alle 4-vuotiaita. Israelin hyökkäys Gazan kaistalle on tappanut tuhansia Gazan siviilejä, joista lapsia on merkittävä osa. Uhriluku kasvaa jatkuvasti ja moninkertainen määrä ihmisiä on loukkaantunut. UNICEFin mukaan sadat tuhannet lapset ja perheet ovat keskellä katastrofaalista tilannetta, jossa puutetta on elintärkeistä peruselintarvikkeista kuten vedestä, ruoasta ja lääkkeistä. Sairaaloissa lisäksi sähköttömyys ja siviilikohteisiin tai niiden lähialueille kohdistuvat pommitukset vaarantavat jatkuvasti potilasturvallisuuden.

Suurimman osa Gazan lapsista on todettu kärsivän vakavista traumaoireista jatkuvien pommitusten takia. Viimeisten 15 vuoden aikana, jona Israel ja Egypti ovat saartaneet Gazaa, sen väestö on joutunut käymään läpi viisi intensiivistä pommitusjaksoa. Jo vuonna 2012 havaittiin, että 82 prosenttia gazalaislapsista pelkäsi joko jatkuvasti tai yleensä välitöntä kuolemaa. Noin puolet lapsista kärsi jo ennen sotaa itsetuhoisista ajatuksista. Äärijärjestö Hamasin 7.10.2023 toteuttamien iskujen ja Israelin aloittaman laajamittaisen sodan jälkeen Gazan humanitaarinen kriisi on syventynyt ja lasten asema heikentynyt entisestään.

Unicefin mukaan Gazassa ei ole tällä hetkellä ainoatakaan turvallista paikkaa siviileille. Yli 200 koulua, eli 40 %  Gazan alueen kouluista on vaurioitunut. Yli 625 000 oppilasta ja 22 500 opettajaa on erittäin haavoittuvassa asemassa. Maahyökkäyksen yhteydessä Israel on katkaissut tietoliikenneyhteydet Gazasta, mikä estää uutisorganisaatioilta tiedon välittämisen paikallisten kirjeenvaihtajiensa kautta. Lasten on käytännössä mahdotonta vaikuttaa omaan elämäänsä tässä tilanteessa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus elämään; sopimusvaltioiden on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.  Sopimusvaltioiden tulee myös ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin suojellakseen ja hoitaakseen lapsia, joihin aseellinen selkkaus vaikuttaa. Minkä tahansa laiminlyönnin, hyväksikäytön, pahoinpitelyn, kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen, tai aseellisen selkkauksen uhriksi joutuneen lapsen ruumiillista ja henkistä toipumista sekä yhteiskunnallista sopeutumista on tuettava.

On selvää, että Gazan lasten perusoikeudet eivät toteudu niin kauan kun Israelin hyökkäys siviilejä kohtaan jatkuu.

Suurimpina kärsijöinä sodissa ovat aina lapset. Allekirjoittaessaan Lapsen oikeuksien sopimuksen Suomi on sitoutunut edistämään sen tavoitteita ja suojelemaan heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeutta elämään ja kehitykseen. Jotta tämä on mahdollista, Suomen on osaltaan vaadittava välitöntä tulitaukoa Gazaan, humanitaarisen avun välitöntä, jatkuvaa ja rajoittamatonta pääsyä alueelle sekä veden, sähkön ja internetyhteyksien palauttamista. Suomen viimeisin päätös jättää äänestämättä tulitauon puolesta YK-kokouksessa on erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta kestämätön. Tulitauon edistäminen on ainoa kestävä tie niin israelilaisten kuin palestiinalaisten turvallisuuden edistämiseksi ja rauhan aikaansaamiseksi.

Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen hallitukseen, että edellä mainittujen toimien kautta se alkaa edistää välittömästi lasten oikeuksien toteutumista Gazassa.

Huom: Muista vahvistaa allekirjoituksesi sähköpostiisi tulleen linkin kautta!

 

Adressin laatijat:

Maria Jauhiainen, peruskoulun oppilaanohjaaja, Helsinki

Nuha Abuzaid, matemaattisten aineiden opettaja, Vantaa

 

Lähteet:

https://www.unicef.org/emergencies/children-gaza-desperate-need-lifesaving-support 

https://yle.fi/a/74-20054074/64-3-186311 

https://yle.fi/a/74-20054074/64-3-186026 

https://www.npr.org/2023/10/19/1206479861/israel-gaza-hamas-children-population-war-palestinians 

https://yle.fi/a/74-20054074/64-3-187264

https://www.unicef.fi/tyomme/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsen-oikeuksien-sopimuksen-koko-teksti/:  Artiklat 6, 38, 39 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67186181 

https://www.unesco.org/en/articles/gaza-unesco-calls-immediate-halt-strikes-against-schools

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67214431 

https://news.un.org/en/audio/2023/10/1142312

 


Maria Jauhiainen ja Nuha Abuzaid    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Maria Jauhiainen ja Nuha Abuzaid näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…