Opetustoimeen suunnitelluista säästötoimista Espoossa luovuttava


Espoon kapunki suunnittelee ensi vuodelle 9 miljoonan euron säästöjä opetustoimeen.

Me allekirjoittaneet espoolaiset vaadimme, että taantumasta huolimatta korkeatasoinen perusopetus taataan kuntalaisille jatkossakin.

Tämä tarkoittaa: riittävää määrää opettajia, avustajia ja sijaisia kouluissa takaamaan riittävän pienet opetusryhmät, tuntikehyksen säilyttämistä nykyisellään sekä ravitsevaa ja tasapainoista kouluateriaa.

Nämä tavoitteet vaarantavista säästötoimista vuodelle 2010 on luovuttava.


Adressi luovutetaan kaupungin eudstajille torstaina 5.11. kello 18.30 järjestettävässä koulusäätöjä käsittelevässä paneelitilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Tapiolan koulun auditoriossa.


Esbo bör avstå från de planerade sparåtgärderna inom bildningssektorn

Esbo stad planerar för nästa år inbesparingar på 9 miljoner euro inom bildningssektorn.

Vi undertecknade esbobor kräver, att kommuninvånarna garanteras en grundutbildning av fortsatt hög kvalitet trots recessionen.

Det här betyder: ett tillräckligt antal lärare, assistenter och vikarier i skolorna för att garantera tillräckligt små undervisningsgrupper, en timresurs bevarad på nuvarande nivå samt en näringsrik och välbalanserad skolmåltid.

Sparåtgärder för år 2010 som äventyrar de här målsättningarna bör man avstå ifrån.
Virpi Pasanen, Espoon koulujen vanhempien verkosto    Ota yhteyttä adressin tekijään