Opetusvelvollisuudet oikeudenmukaisiksi

Adressin tarkoitus on saada muutos jo pitkään jatkuneeseen opetusvelvollisuuksien epäoikeudenmukaisuuteen. Eri oppiasteiden ja oppiaineiden opettajat joutuvat tekemään vaihtelevan opetustuntimäärän saman palkan eteen. Opettajien opetusvelvollisuudet ovat peruskoulussa seuraavat:

Yläkoulussa:
äidinkieli ja kirjallisuus
(myös suomi/ruotsi toisena kielenä) 18 tuntia
toinen kotimainen ja vieras kieli
myös vieraskielisten oppilaiden äidinkieli
(oppilaan kotikieli) 20 tuntia
matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka,
kuvataide ja musiikki 21 tuntia
uskonto, elämänkatsomustieto, historia,
yhteiskuntaoppi, kotitalous, kaupalliset aineet,
terveystieto, biologia ja maantieto 23 tuntia
tekstiilityö, tekninen työ, liikunta,
maa- ja metsätalous ja puutarhanhoito,
oppilaanohjaus 24 tuntia
muut aineet 23 tuntia
erityisluokanopettaja 22 tuntia
laaja-alainen erityisopettaja 24 tuntia

Alakoulussa:
Luokanopettaja 24 tuntia

Sama epäoikeudenmukaisuus kertaantuu opetusvelvollisuuden yli menevillä tunneilla niin, että pienemmän opetusvelvollisuuden omaavat opettajat saavat suuremman ylituntikorvauksen. Tähän lasketaan myös yläkoulun luokanvalvontatehtävä.

Vaadimmekin nyt, että opetusvelvollisuudet saadaan oikeudenmukaisiksi niin, että ne vastaavat tämän hetken työnkuvaa eli korkeat opetusvelvollisuudet lasketaan matalampien tasolle!