Opintotuen uudet muutokset kumottava!

Opintotukeen tulee muutoksia 1.8.2011 lukien, ja nämä muutokset heikentävät jälleen opiskelijan selviytymismahdollisuuksia kasvavien kustannusten yhteiskunnassa! Asumislisä sidotaan tukikuukausiin ja samalla yliopisto-opiskelijoiden opintotuesta tehdään kaksiportainen.


Asumislisäkuukaudesta on tulossa tukikuukausi. Aiemmin asumislisäkuukaudet eivät kuluttaneet opintotukikuukausia ja opiskelija, jolla opintotukikuukaudet ovat loppumassa, on pystynyt tästä huolimatta nostamaan asumislisää, kunhan opintoja suoritti riittävästi. 1.8.2011 lukien korkeakouluopiskelijan asumislisäkuukaudet sidotaan enimmäistukiaikaan. Tämän myötä joustava opintojen suorittaminen tehdään mahdottomaksi sekä estetään useamman kuin yhden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen siten, että asumiseen saa avustusta.

Samalla yliopisto-opintojen opintotuesta tehdään kaksiportainen. Kun aiemmin tukikuukausia on myönnetty suoraan 55, joutuu uudistusten jälkeen opinnot aloittava opiskelija suorittamaan kandidaatin/alemman korkeakoulututkinnon 37 tukikuukauden aikana. Tämän jälkeen on vasta mahdollista saada tukikuukausia lisää!

Jotta opiskelijat olisivat hiljaa näistä asioista, Kela nostaa ulkomailla opiskelevien lainantakauksen 600e kuukaudessa, ja samallahan valtion omat kustannukset opiskelijasta/tutkinnosta ovat minimaaliset, kun opiskelu tapahtuu ulkomailla! Miten tämä auttaa meitä Suomessa opiskelevia?

Pahaenteisesti kela ilmoittaa samalla, että myöhemmin annetaan opintotukiasetuksiin uusi muutos, jossa aiotaan nostaa lukuvuosittaista vähimmäissuoritusvaatimusta.

Emme enää hyväksy tätä opiskelijoiden riistämistä! Tarvitsemme rahaa perustoimeentuloa varten, kun elinkustannukset nousevat jatkuvasti. Tukeamme ei sidota indeksiin, emmekä saa käydä töissä riittävästi (tulonvalvonta)! Nyt myös opintojen suorittaminen normaalia pitemmässä ajassa, työssäkäynnin ohella, tehdään mahdottomaksi!

Mitä valtiovalta hakee näillä muutoksilla? Halutaanko korkeakouluopiskelu estää pienituloisilta ja mahdollistaa ainoastaan hyvätuloisten lapsille? Suomessa yhteiskunta jakaantuu entistä enemmän huono- ja hyväosaisiin!

 

Vaadimme tässä adressissa opintotuen sitomista indeksiin sekä 1.8 tulevien muutosten kumoamista!

 

Kts. Kelan ilmoitus asiasta: http://kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/310111141038JP


Huolestunut opiskelija    Ota yhteyttä adressin tekijään