Oppilaaksiottoalueiden muutokset Kirkkonummella

Allekirjoittamalla tämän addressin VASTUSTAT Kirkkonummen kunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen pohjalta tehdyn selvityksen mukaisia muutosvaihtoehtoja eri koulujen osalta:

Upinniemen koulu
1. Oppilaaksiottoaluetta laajennetaan siten, että Kantvikin koulun eteläpuolella asuvien oppilaiden lähikoulu olisi jatkossa Upinniemen koulu. Laajennettuun oppilaaksiottoalueeseen kuuluisivat myös nykyisin Kantvikin koulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvat Upinniementien itäiset alueet ja Heikkilän koulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvat valtatie 51 etelän puoleiset alueet.
2. Musiikkiluokkien (3.-6. lk) toiminta siirretään Kirkonkylän koulusta Upinniemen kouluun.
3. Kielikylpyluokkat (1.-6. lk) ja esikouluryhmä siirretään Gesterbyn koulusta Upinniemen kouluun.
4. Sekä musiikkiluokat (3.-6.lk) että kielikylpyluokat (1.-6. lk) ja esikouluryhmä siirretään Upinniemen kouluun.

Kantvikin koulu
1. Oppilaaksiottoaluetta muutetaan siten, että koulun etelän puoleisella alueella asuvien lähikoulu on jatkossa Upinniemen koulu. Vastaavasti valtatie 51 etelän puoleisella alueella nykyisin Kirkonkylän oppilaaksiottoalueeseen kuuluva alue liitetään Kantvikin koulun oppilaaksiottoalueeksi.

Kirkonkylän koulu
1. Oppilaaksiottoaluetta muutetaan siten, että valtatie 51 etelän puoleisella alueella asuvien oppilaiden lähikoulu olisi jatkossa Kantvikin koulu. Vastaavasti nykyisin Gesterbyn koulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvat Ravalsin ja Lindalin alueet liitetään Kirkonkylän koulun oppilaaksiottoalueeseen. Oppilaaksiottoalueeseen voidaan liittää tarvittaessa myös Volsin ja Myllykylän alueet.
2. Musiikkiluokat (3.-6. lk) siirretään Upinniemen kouluun.

Gesterbyn koulu
1. Ravalsin ja Lindalin alueet liitetään Kirkonkylän koulun oppilaaksiottoalueeseen. Tarvittaessa Volsin ja Myllykylän alueet voidaan myös liittää Kirkonkylän koulun oppilaaksittoalueeseen.
2. Kielikylpyluokat (1.-6. lk) ja esikouluryhmä voidaan siirtää Upinniemen kouluun.
3. Laajakallion koulusta siirrytään jatkossa 5.-6. luokille Gesterbyn kouluun.

Heikkilän koulu
1. Heikkilän kouluun kuuluvat valtatie 51 etelän puoleiset alueet liitetään Upinniemen koulun oppilaaksiottoalueeseen.
2. Laajakallion koulusta siirrytään jatkossa 5.-6. luokille Gesterbyn kouluun.

Laajakallion koulu
1. Laajakallion koulusta siirrytään jatkossa 5.-6. luokille Gesterbyn kouluun.