Otaniemi 1,5

photo5801083207561621467.jpg[Scroll down for english ]

Me olemme tiedeyliopisto, jossa yhdistyvät tekniikka, talous ja taide. Jos me emme voi uskottavasti torjua ilmastonmuutosta, niin kuinka kukaan voi? Meidän tulee olla esimerkki, meidän tulee olla johtaja, meidän tulee tehdä tekoja.

Meidän tulee kunnianhimoisesti vähentää päästöjämme ja samalla haastaa muut seuraamaan esimerkkiämme.

Seuraavilla tavoitteilla pyritään vaikuttamaan Otaniemen suurimpiin päästölähteisiin ja mahdollistamaan sen, että maapallon keskilämpötila ei nouse yli 1,5 asteen.

Vaadimme että Aalto-yliopisto sitoutuu seuraaviin tavoitteisiin:

1. Aallon strategiaan tulee kirjata selkeä tavoite kestävästä kehityksestä ja vastaamisesta ilmastonmuutoksen haasteeseen sekä laatia kunnianhimoinen toimenpideohjelma konkreettisista toimista näiden toteutumiseksi

2. Aallon opetusta tulee uudistaa käsittelemään laajasti kestävää kehitystä ja ilmastokysymystä.1 Ympäristölle haitallisia asioita tulee opettaa kriittisesti. Näiden haitat ja epävarma tulevaisuus tulee tuoda esiin opetuksessa (mm. betonirakentaminen, polttotekniikat, talouskasvu)

3. Kun tavoitteenamme on hillitä lämpeneminen 1,5 asteeseen, esimerkiksi lihan kulutusta tulee vähentää 75%, saavuttaaksemme tämän kampuksilla tulee vähentää liharuuan tarjontaa opiskelijaravintoloissa kahteen liharuokapäivään viikossa.

4. Aalto-yliopiston hiilijalanjäljestä kolmannes syntyy lentämisen päästöistä.2 Aallon täytyy alkaa kompensoida päästöjään sekä luoda kannustimia ja käytäntöjä joiden avulla lentämistä vähennetään.

 

Vaadimme että Aalto-yliopiston ylioppilaskunta sitoutuu seuraaviin tavoitteisiin toteuttaakseen 2018 hyväksyttyä kestävän kehityksen edelläkävijyyden tavoitetta:

1. AYY tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan huomattavan määrän uusia opiskelija-asuntoja. Näitä rakennettaessa tulee huomioida rakentamisesta aiheutuvat päästöt. Rakentamisessa tulee suosia vähäpäästöisiä ratkaisuja ja mahdollisimman ekologisia materiaaleja, kuten puurakentamista. Rakennusten suunniteltua käyttöikää tulee merkittävästi pidentää, ja tavoitteena tulee olla elinkaareltaan rajoittamattomat rakennukset ja rakenneratkaisut.

2. Tuleva opiskelijakeskus tulee toteuttaa hiilineutraalina rakennuksena.

3. AYY:n kiinteistöjen tulee siirtyä kokonaan hiilettömään sähköön ja kaukolämpöön.

 

[ENGLISH]

We are a science university where technology, business and art come together. If we can’t credibly fight climate change, how can anyone? We have to become an example, we must lead, we must act.

We must ambitiously reduce our emissions and challenge others to follow our lead.

The following objectives aim to influence the largest emission sources in Otaniemi. Our goal is to take all the necessary actions that are required for a globe and future with a maximum of 1.5 degrees rise in the Earth’s average temperature.

We demand that Aalto University commits to the following objectives:

1. The new strategy of Aalto has to have a clear goal about sustainable development and responding to the climate challenge. We demand an ambitious action plan that commits to the sustainable development goals.

2. Aalto's teaching should be updated to deal extensively with sustainable development and climate issues.1 Environmentally harmful topics and issues should be taught critically. The disadvantages and uncertain future of certain technologies and paradigms should be highlighted in teaching (such as concrete construction, combustion techniques, economic growth)

3. If we aim to curb climate warming to 1.5 degrees, 75% of meat consumption should be reduced. To reach this on the campus, we need to reduce the supply of meat at student restaurants to a maximum of two meat meals per week.

4. One third of Aalto's carbon footprint is generated through flight emissions.2 Aalto must begin to compensate its flight emissions and create incentives and practices to reduce flying.


We demand that Aalto University Student Union commits to the following goals to achieve its sustainability pioneering goal:

1. Over the next few years, AYY will build a significant number of new student homes. When building these, the construction emissions must be taken into account. Low-emission solutions and ecological materials such as wood construction should be favored. The lifetime span of the buildings should be extended significantly, with the aim of constructing homes with an unlimited life cycle.

2. The future student center needs to be implemented as a carbon neutral building.

3. The electricity and heating in AYY's real estate needs to become carbon-free.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Peppi Seppälä välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko viikottainen työaika lyhentää 35 tuntiin?