Otavan Lähipalvelukeskuksen kaupungin yhteispalvelupistettä ei siirretä Otaviaan

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei kaupungin yhteispalvelupistettä siirretä Otaviaan. 

Yhteispalvelupisteen siirtäminen aiheuttaisi Lähipalvelukeskuksen toiminnan lopettamisen. Silloin otavalaisilta loppuisivat seuraavat tärkeät lähipalvelut: täysi postipalvelu - asiakaspäätteen, fax-, valokopio- ja skannauslaitteiden käyttö. -Lääkekaapin käyttö ja reseptilääkkeiden tilaamismahdollisuus, verenpaineen mittauspiste, info- ja neuvontapalvelut - ennakkoäänestyspaikka ym.

Kaupunki on useana vuonna ollut lopettamassa yhteispalvelupistettä säästösyistä. Säästöä ei kuitenkaan syntyisi, jos lähipalvelukeskus ilman kaupungin tukea joutuisi kannattamattomana lopettamaan toimintansa ja kaupungin omistama tila jäisi tyhjilleen. Asian toistuva esille nostaminen vie Lähipalvelukeskukselta työrauhan ja aiheuttaa otavalaisten keskuudessa epäluottamusta kaupungin päätöksentekoa kohtaan.

 


Pipa Jartti-Konnas, Juhani Manninen, Leena Pulfer ja Sini Soljasalo    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pipa Jartti-Konnas, Juhani Manninen, Leena Pulfer ja Sini Soljasalo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…