Oulaskankaan Sairaalan tulevaisuus turvattava

Perjantaina 20.10. saimme järkyttäviä uutisia Oulaskankaan sairaalan kohtalosta: leikkausten siirtämisestä OYS:aan ja Yhteispäivystyksen lopettamisesta. Tällä olisi laajoja negatiivisia vaikutuksia koko sairaalan toimintaan, Oulaskankaan alueen kuntien palveluihin, terveydenhuoltoon (erityisesti hätätilapotilaiden hoitoon!), työllisyyteen sekä asukaslukuun. Tällä hetkellä Oulaisissa toimii OAMK:n Oulaisten kampus, josta vuosittain valmistuu 40 sairaanhoitajaa. Jatkossa Oulaskankaalla ei ole tarjota harjoittelupaikkoja eikä tulevaisuuden työpaikkoja erikoissairaanhoidossa, jolloin koulutusta ei kannata täällä järjestää.
Pohteen on toimitettava 21.11.23 mennessä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma valtiovarainministeriölle. Oulaskankaan lakkauttaminen ei ollut mukana normaalissa budjettivalmistelussa 21.9.23 aluehallituksessa. Tieto valtakunnan tason leikkausvaatimuksista tuli lokakuun ensimmäisellä viikolla. Hallitus ei myönnä lisärahaa eikä -aikaa talouden tasapainottamiseen. Säästöjä on löydettävä nopeasti ja Oulaskankaan palveluiden heikentämisellä saataisiin aikaan näennäisesti säästöä, mitä se ei todellisuudessa olisi. Suunnitelmat ovat kuitenkin liian äkkinäisiä ja lopullisia. Pohteen kiireellisestä talouden tasapainottamispäätöksestä on tehty kantelu oikeuskanslerille.
Toteutuessaan päätökset heikentävät Oulun Eteläisen alueen eli 1/3 Pohteen alueen asukkaiden palveluja erittäin epäeettisesti. Välimatkat pitenevät, taksikulut nousevat, kiireettömät ambulanssisiirrot lisääntyvät ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien avunsaanti viivästyy. Syntyy tilanteita, jossa ambulanssia ei ole saatavilla kiireellisen avun tarvitsijoille. Hoitoon hakeutuminen viivästyy välimatkojen vuoksi ja hoitoon hakeudutaan entistä myöhemmin. Pohteen alueella tekonivelleikkauksiin on tällä hetkellä 11 kuukauden jono, jota Oulaskangas lyhentää muiden leikkausten ohella tehokkaasti. Oulaskankaalla tehdään vuodessa 2600–2900 useiden erikoisalojen kirurgista toimenpidettä ja pelkästään tekonivelleikkauksia n. 900 vuodessa (7. eniten koko maassa). Suunnitelmien toteutuessa jonot kasvavat moninkertaisiksi ja toissijaiset vaikutukset lisääntyvät; mm. työikäisten pitkät sairaslomat, kuntoutumisen pitkittyminen, liitännäisoireet. Kiireettömiin leikkauksiin pääsy koko Pohteen alueella viivästyy entisestään; THL:n tilaston mukaan elokuun 2023 lopussa Pohteen alueen kiireellistä hoitoa odottaneiden osuus oli suurin koko Suomessa 28.6% ja tämä luku kasvaa Pohteella joka kuukausi. Suunnitelmien toteutuessa palvelut keskittyvät Oulun seudulle. Koska OYS ei pysty tuottamaan leikkaustoimintaa omalla henkilökunnallaan tälläkään hetkellä, käytetään vuokrafirmoja, joissa hoitajien palkkakulut ovat pelkästään jopa kolminkertaisia.

Me allekirjoittaneet vastustamme Pohteen suunnitelmia lopettaa leikkaustoiminta ja Yhteispäivystys Oulaskankaalta ja vaadimme miettimään vaihtoehtoisia säästötoimia. 

Nämä allekirjoitukset toimitetaan vaalipiirimme kansanedustajille sekä Soten vastuuministereille Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle ja Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikoselle.


Oulaskankaan Sairaalan tulevaisuus    Ota yhteyttä adressin tekijään