Oulunsalon palveluverkko

pitkakangas2.jpg

 

Arvoisa kaupunginjohtaja, hyvät Oulun valtuutetut.

Me oulunsalolaiset asukkaat ja yrittäjät olemme ahdistuneina seuranneet viimeaikaisia esityksiä, joilla suunnitelmallisesti pyritään heikentämään alueen kehitystä.

Alueen kehityksen huolenpidossa ei ole kyse kyläpolitiikasta vaan koko Oulua koskevasta asiasta. Me emme myöskään ole rakastuneet pelkkiin seiniin vaan niiden sisältöön. Täällä asuu tilastojenkin mukaan nuorekas, erittäin koulutettu n. 10000 asukkaan väestö. Asuinpaikka on valikoitunut palvelujen ja yhteyksien vuoksi. Tänne on ollut hyvä asettua perheen kanssa, käydä koulussa ja töissä tai toimia yrittäjänä.

Ajansaatossa palveluiden lakkauttaminen tai heikentäminen on vaikuttanut paitsi asukkaiden arjen laatuun myös yritystoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä yleiseen ilmapiiriin. Nyt esitelty palveluverkkouudistus heikentää näitä entisestään. Esimerkiksi lukion lakkauttamisessa kyse ei ole vain opiskelijoiden koulumatkoista vaan meille arvoa tuottavasta palvelusta. Jos palveluita ei ole, äänestävät ihmiset helposti jaloillaan ja muuttavat naapurikuntiin parempien palvelujen ja päätöksenteon ääreen.

Toistaiseksi Oulunsalo on vielä vetovoimainen kaupunginosa ja tänne on kaavoitettu lisää sekä omakoti- että kerrostalotontteja. Lisäksi Oulunsalon läpi kulkee vuosittain miljoona matkustajaa. Oulun matkailulle Oulunsalo tarjoaa mm. Varjakan saaren ja sataman, Peuhun kartanon sekä Papinjärven. Panostamalla pyöräteihin, saamme erinomaisen pyöräilyverkoston kaupungista Hailuotoon saakka. Suunnitellussa palveluverkkouudistuksessa ei ole huomioitu elinvoimaisen Oulunsalon merkitystä Oulun käyntikorttina, eikä sen mahdollisuutta olla osana matkailun tai Oulun kaupungin vetovoimaisuuden kehittämistä.

Me allekirjoittajat vaadimme, että Oulunsalon alueesta pidetään huolta v. 2016 tehdyn päätöksen mukaisesti. Että meitä kohdellaan tasa-arvoisesti muihin kaupunkilaisiin nähden ja että te, arvoisa kaupunginjohtaja sekä valtuusto näette Oulunsalon mahdollisuutena, eikä pelkkänä kulueränä.

 

Oulunsalossa 28.3.2018