Ounasvaara suojeltava lisärakentamiselta!

KANSALAISADDRESSI OUNASVAARAN PUOLESTA

Ounasvaara on kaikille rovaniemeläisille ja matkailijoille avoin
virkistysalue keskellä kaupunkia, helposti kaikkien saavutettavissa. Sillä
on suuri symbolinen arvo kaupungin imagolle.

Kesän alussa julkisuuteen tullut asemakaavan muutos toisi Ounasvaaralle
viisikymmentä turistimajoitukseen tarkoitettua rakennusta. Ounasvaaran
herkälle lakialueelle esitetyt rakennukset tuhoaisivat laen ainutlaatuisen
maiseman, toisivat alueelle melua ja saasteita sekä vähentäisivät alueen
arvoa kaikille avoimena, ainutlaatuisena virkistysalueena. Alueelle on juuri
valmistunut laajasti osallistaen kehittämissuunnitelma, jossa on
yhteensovitettu niin virkistyksen, matkailun, liikunnan kuin
luonnonsuojelunkin tarpeet.

Ounasvaaran alue on tärkeä kaikille rovaniemeläiselle, joten sen käytöstä on
sovittava yhteisesti ja demokraattisesti eikä yhden yrittäjän tavoitteiden
mukaisesti. On tärkeää, että kaikilla rovaniemeläisillä on mahdollisuus sekä
käyttää vaaraa että päättää sen käytöstä.

Matkailu on tärkeä elinkeino, mutta sitä kehitettäessä on pidettävä huolta
siitä, etteivät lappilaisen matkailun tärkeimmät valtit, kaunis maisema ja
luonnonrauha tuhoudu. Ounasvaaran kehittämissuunnitelmissa on
tasapainoisesti huomioitu erilaiset käyttäjät ja luonto, sen vuoksi siitä ei
ole syytä poiketa.