P-sairaalan työtilat suunniteltava psykologin työhön soveltuviksi

Me allekirjoittaneet haluamme nostaa esille huolemme liittyen suunnitelmiin uuden psykiatrisen sairaalan työtilojen toteuttamisesta. Vaadimme uuteen psykiatriseen sairaalaan laadukkaan psykologityön mahdollistavia työtiloja. Nykyisen suunnitelman toteuttaminen estäisi psykologeja tekemästä työtään. Tämä tulee johtamaan hoidon ja tutkimusten hidastumiseen ja laadun heikkenemiseen sekä pahentamaan psykologityövoiman rekrytointivaikeuksia TYKS Psykiatrian toimialueella.

Nyt uuden sairaalaan tilat on suunniteltu niin, että psykologi siirtyisi erilaisten työtehtäviensä välillä tavaroitaan ja tutkimusvälineitään pakaten, purkaen ja mukana kuljettaen eri työtiloihin tilavarausten perusteella tapaamaan potilasta, soittamaan puheluita, analysoimaan tutkimustuloksia, kirjoittamaan lausuntoa jne. Tämä tarkoittaisi massiivista ajanhukkaa erityisasiantuntijan päivittäisessä työajan käytössä. Suunniteltu ratkaisu ei ota millään tavalla huomioon psykologin työn luonnetta. Vaihtuvissa monitoimitiloissa ei ole mahdollista tehdä psykologin työtehtäviin liittyvää eri lähteitä ja informaatiokanavia hyödyntävää kokoavaa työtä tarkasti ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen.

Psykologin työ on vaativaa erityisasiantuntijan työtä, jossa vaihtelevat suora asiakastyö ja siihen limittyvä välillinen tulkinta- ja kirjaamistyö. Psykologi tarvitsee näissä työtehtävissään runsaasti erilaisia testimateriaaleja ja muita työvälineitä, joita ei voi kuljettaa eri työtilojen välillä työpäivän aikana. Testimateriaaleihin liittyvän erityisen salassapitovelvoitteen vuoksi niitä ei voi myöskään käsitellä eikä säilyttää muun henkilökunnan kanssa jaetuissa tiloissa.

Tutkimustiedon mukaan nyt suunnitellun kaltaiset tilat heikentävät työn tehokkuutta ja työtekijöiden työhyvinvointia. Tällaisista työtiloista on jo kokemusta mm. HUS:n Uudesta lastensairaalasta, josta henkilökunta on raportoinut yllä kuvattuja ongelmia. Nykyisen suunnitelman mukainen, työn luonteeseen sopimaton tilaratkaisu tulisi lisäämään työntekijöiden kuormittuneisuutta ja vaikeuttaisi vaativaa erityisosaamista edellyttävän työn tekemistä. Emotionaalisesti kuormittavan ja keskittymistä vaativan työn tekemisen edellytys on rauhallinen ja pysyvä työtila.

Laadukas työskentely erikoissairaanhoidossa vaatii psykologian maisterin tutkinnon lisäksi jatkokouluttautumista ja pitkää työkokemusta. Mikäli tilat suunnitellaan psykologin työhön soveltumattomiksi, johtaa tämä väistämättä kokeneiden työntekijöiden siirtymiseen muiden työnantajien palvelukseen. Tämän surauksena TYKS:n rooliksi jää jatkossa toimia lähinnä uusien ja kokemattomien psykologien perehdyttämispaikkana ja uran alkupisteenä. Tämä vaarantaa vakavasti erikoissairaanhoidossa tarvittavan psykologisen ammattitaidon saatavuuden. Tämän kaltainen asetelma ei voi olla kenenkään edun mukaista.

Näitä huolia ja kehitysehdotuksia on yritetty useita kertoja välittää psykiatrisen sairaalan projektityöryhmälle täysin tuloksetta. Esiin tuodut ongelmat on jätetty huomiotta ja P-sairaalan suunnittelu on jatkunut niin, että työntekijöiden esittämiä tärkeitä asioita ei ole huomioitu mitenkään.

Psykologit tarvitsevat työnsä tekemiseen oman työnsä erityispiirteet huomioivat työtilat, jossa voi keskittyä olennaiseen – potilaiden hoitoon ja tutkimiseen. Haluamme projektityöryhmän ja sairaanhoitopiirin johdon reagoivan näihin epäkohtiin ja aidosti hyödyntävän psykologien osaamista P-sairaalan suunnittelussa.

Toivomme myös vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miksi työntekijöiden näkökulmia P-sairaalan suunnittelussa ei kuulla? Miksi ollaan rakentamassa sairaalaa, jossa työntekijät eivät pysty tekemään työtään? Miksi verorahoja käytetään rakennukseen, joka suunnitellaan sellaiseksi, ettei potilaiden laadukas hoito ja tutkimus toteudu?


Noora Kumpulainen, Psykologien luottamusmies, TYKS Psykiatria, JUKO    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )