Pääkaupunkiseudun uimahallit auki uimaseuroille

UIMAHALLIT AUKI SEURATOIMIJOILLE  

Me pääkaupunkiseudun eri uimaseurojen vanhemmat ja seuratoimijat haluamme kiinnittää huomionne tällä hetkellä vallitsevaan eriarvoisuuteen lasten ja nuorten harrastustoiminnassa eri urheilulajien välillä. Uinnin harrastaminen ei ole mahdollista ilman allasolosuhteita. Uintiharrastajien eriarvoisuutta on lisännyt se, että yksityiset uimahallit ovat olleet koko ajan auki, mutta vain harvoilla perheillä on ollut taloudellisesti mahdollista varata näitä kalliita yksityisvuoroja. Vetoamme teihin päättäjiin, että uimahallit avattaisiin lasten ja nuorten seuratoiminnalle, jotta uinnin harrastaminen mahdollistuisi.

Olemme huolissamme, että jo kasvaneet lopettamispäätökset lisääntyvät entisestään lasten ja nuorten uintiharrastajien keskuudessa. Koemme, että pitkittyneet rajoitustoimet tulevat näkymään lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan, kaverisuhteiden ja henkisen hyvinvoinnin vähenemisenä. Harrastustoiminta oman ryhmän ja valmentajan johdolla on lapselle ja nuorelle tärkeä viiteryhmä kasvamisen polulla. Tämän lisäksi pääkaupunkiseudun uimaseuroissa järjestetään myös uimakouluja, joista nyt suuri osa on jäänyt toteutumatta ja uimataito lapsilla oppimatta. Rajoitustoimien myötä uimaseurat ovat joutuneet myös taloudellisesti ahtaalle, osa seuroista on joutunut lomauttamaan ohjaajia ja valmentajia ja huoli seurojen toiminnan jatkumisesta tulevaisuudessa kasvaa.

Uimaseurat ovat noudattaneet niin harjoitus- kuin kilpailutapahtumissa erittäin tiukkoja turvallisuustoimia mm maskipakko valmentajille ja ohjaajille otettiin käyttöön hyvissä ajoin ennen yleistä ohjeistusta. Tästä esimerkkinä Suomen suurin uimaseura Cetus Espoo, jonka toiminnassa on ollut syksyn aikana mukana 2000 lasta ja nuorta, mutta yhtään tiedossa olevaa tartuntaa ei seuran harrastustoiminnassa ole tapahtunut. Saatavissa olevan tiedon mukaan uimahallit vaikuttaisivat olevan matalan riskin sisäliikuntatiloja. Lisäksi mahdollisten tartuntojen jäljittäminen pystytään suorittamaan tehokkaasti.

Lasten ja nuorten harrastuksia koskevien rajoitusten oikeasuhtaisuuden varmistamiseksi toivomme, että kuntien tartuntatautilääkärit ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä voisivat kertyneeseen tietoon pohjaten tarkistaa uimahallien käyttöön liittyvät koronatartuntariskit ja tulosten pohjalta harkita uimahallien avaamista uimaseurojen käyttöön. Toivomme, että pääkaupunkiseudun uimaseurojen harrastustoiminta pystyttäisiin avaamaan mahdollisimman pian kaikille lapsille ja nuorille turvallisesti pienryhmissä koronaohjeita tarkasti noudattaen.

Tätä vetoomusta ovat tukemassa mm. Cetus Espoon, Helsingin Uimareiden, HTU Stadin, Simmis Wandan, Orca Helsingin, Tuusulan uimaseuran ja Vandersin uimaseurojen vanhempia ja seuratoimijoita.


Sirpa Väyrynen, Cetus Espoon joukkueenjohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sirpa Väyrynen, Cetus Espoon joukkueenjohtaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…