PAHKALAUKKAANTIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN ILMARISTEN JA HAKULANTIEN VÄLISELLÄ OSUUDELLA

Liedossa, Ilmaristen alueella Pahkalaukkaantielle saatiin pätkä kevyenliikenteenväylää Halmelan laajennuksen eli ns. Halmelan kakkosalueen rakentumisen myötä.

On positiivista, että Halmelan alueelta on koululaisten turvallista tulla polkupyörällä kouluun. On kuitenkin erittäin valitettava tosiasia, että Ilmarisista päin
Rauhakylän suuntaan kuljettaessa tuo kevyenliikenteenväylä ja sen valaistus päättyvät juuri ennen tien vaarallisinta osuutta. Eihän kuitenkaan Halmelan asuinalue lisää liikennettä ainoastaan Ilmaristen keskustan suuntaan vaan myös moottoritien suuntaan. Ihmiset eivät kaikki välttämättä työskentele Orikedon suunnassa Turkua.

Tiealueen liikennettä ja siten vaarallisuutta arvioidaan mikroaaltolaskinten avulla. Tällainen laskin löytyi Rauhakylän suunnasta kun viimeksi mittasivat. Ajankohta vain herätti ihmetystä, se kun oli lokakuussa 2020, eli COVID aikaan jolloin kaikki liikkuminen oli vähentynyt. Ei voi siis niistä mittauksista kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä vetää.

Pahkalaukkaantie on jo vanha tie, jonka liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Nykyisen tienkäytön tarpeisiin tie on puutteellinen niin  liikenneturvallisuuden kuin liikenteen sujuvuudenkin kannalta. Uuden Halmelan kakkosalueen jälkeen Rauhakylän suuntaan on pari isohkoa mäkeä, joiden alanotkoissa näkyvyys on todella huono ja myöhempien tiukkojen mutkien kohdalla puusto tulee tielle. Kun noissa hankalissa tien kohdissa tulee kaksi autoa vastakkain ja tien reunassa kulkee pyöräilijä tai kävelijä, on vaaratilanne ilmiselvä. Usein tiellä ajetaan myös ylinopeutta. Ylinopeuden vuoksi myös pelkästään autoilla toistensa väistäminen on aiheuttanut läheltä piti -tilanteita.
Tällaisia kuvailemiani tilanteita tiellä on jatkuvasti, koska tiellä ei ole kahta kaistaa, tien piennarta ei ole ja ojat ovat syvät. Varsinkin aamut ovat tiellä niin ruuhkaisia, että ei voi suositella lapsille sitä autojen joukossa pyöräilyä. Iltapäivissä ei vaikuta kuitenkaan olevan samanlaista ruuhkahuippua.

Meidän tulisi myös muistaa, että lasten hyötyliikuntaa tulee pystyä tukemaan aina kun mahdollista. Nyt lapset käyttävät runsaasti aikaa päätelaitteiden edessä ja kännyköillä. Liikuntaharrastuskaan ei välttämättä riitä parantamaan terveyttä, jos suuri osa muusta valveillaoloajasta vietetään istuen.

Koulumatkojen pyöräily on yksi parhaista keinoista tuoda lapsille liikuntaa huomaamatta. Tällä adressilla haluan muistuttaa, että koululaisia asuu myös Halmelan aluetta kauempana. Heidän turvallinen ja liikuntapainotteinen koulumatkansa tulisi myös pystyä turvaamaan.

Kaupunki on saanut aloitteen kaupunginvaltuutettu Sirkku Kemppaisen toimesta helmikuun lopulla. Siinä esitetään parannusehdotuksia jotka ovat ehdottamasti kannatuksen arvoisia:

Parannusehdotuksena Sirkku esittää, että uudelta Halmelan kakkosalueelta Pahkalaukkaantietä eteenpäin Hakulantien risteykseen saakka
- tielle saataisiin valaistus
- tietä levennettäisiin
- tien reunaan tehtäisiin kevyenliikenteenväylä
- tien reunaan saataisiin joukkoliikenteen pysäkkejä
- tien nopeusrajoitusta laskettaisiin

Alla kuvia goolgen kamerasta. On silmiinpistävää kuinka huono näkyvyys tiellä on ja tässä sentään kamera on auton katolla parin metrin korkeudessa. On vielä paljon huonompi koululaisen silmien tasolla.

pahkalaukkaantie_kuva_11.PNGpahkalaukkaantie_kuva_21.PNGpahkalaukkaantie_kuva_31.PNG

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Saku Ruohonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…