Päivähoitoryhmien enimmäiskoko on määriteltävä laissa

Lehtitietojen mukaan pian eduskunnan käsittelyyn tuleva päivähoitolain uudistus ei tuo kaivattua säätelyä ryhmäkokoihin.

Nykyisen päivähoitoasetuksen mukaan hoitoryhmässä tulee olla yksi hoitaja enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta
kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee olla vähintään yksi hoitaja. Asetuksen mukaan säädetystä suhdeluvusta voidaan
kuitenkin poiketa, kunhan poikkeaminen ei ole "jatkuvaa". Laissa ei myöskään aseteta ylärajaa hoitoryhmän koolle, minkä vuoksi ryhmiä voidaan kasvattaa kunhan lain määräämä suhdeluku toteutuu.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema päivähoitolain uudistus ei tuo sisällöllistä parannusta tulkinnanvaraiseen lakiin. Ennakkotietojen mukaan uudistus on muotoiltu siten, ettei lapsia saa olla yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää "muutoin kuin lyhytaikaisesti". Jos lakiesitys hyväksytään, ylisuurista päivähoitoryhmistä ei edelleenkään päästä.

Lasten päivähoitolain tulisi olla niin selkeä ja täsmällinen, ettei ryhmäkokoja voisi edes tilapäisesti ylittää.
Myös eduskunnan oikeusasiamies on toivonut lakia täsmennettävän, koska ylisuuret päivähoitoryhmät eivät ole päivähoitolain hengen mukaisia.

Me addressin allekirjoittaneet vaadimme, että päivähoitolain uudistukseen sisällytetään hallitusohjelman lupaama määrittely päivähoitoryhmän enimmäiskoosta.


Outi Alanko-Kahiluoto    Ota yhteyttä adressin tekijään