PAKILAN YLÄASTEEN PERUSPARANNUKSEN KIIREHTIMINEN

Pakilan Yläasteen vanhempainyhdistys ry                      VETOOMUS

                                                                                       04.12.2014

 

VETOOMUS PAKILAN YLÄASTEEN PERUSPARANNUKSEN KIIREHTIMISEKSI JA ALOITTAMISEKSI VIIMEISTÄÄN VUONNA 2018


Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen Talousarviossa vuodelle 2015

sivulla 501 Pakilan yläasteen perusparannushanketta on jälleen siirretty vuodella eteenpäin eli vuosille  2020-2021. Perusparannukseen on varattu 11 miljoonaa euroa.

Vetoamme, että Pakilan yläasteen perusparannusta kiirehditään ja se aloitetaan viimeistään vuonna 2018, kuten Opetuslautakunta esitti vuonna 2013. Koulun perusparannushanketta on siirretty eteenpäin useampaan otteeseen vuosien aikana.

Koulun perusparannuksen kiirehtimistä puoltavat seuraavat asiat:

-       Pakilan yläasteella on sisäilmaongelma. Kaupungin laatimassa selvityksessä opettajilta on saatu palautetta, että huono sisäilma aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja muita oireita. Myös oppilaiden vanhemmilta on tullut samaa palautetta. Vahanen-yhtiöiden "Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 17.7.2011” mukaan "Luokkien ja käytävien ilmamääriä on tarpeen kasvattaa vähintään kaksin, jopa nelinkertaiseksi nykyiseen verrattuna".  

-       Pakilan Yläaste on yksi Helsingin ahtaimmista kouluista. Opetuslautakunnan antamassa lausunnossa 2013, se esitti Pakilan yläasteen perusparannuksen aikaistamista vuodelle 2018. Tämän hetkisen tiedon mukaan koulun parakkirakennuksen käyttöaika loppuu vuonna 2019 ja sille ei myönnetä jatkoaikaa. Vanhaan koulurakennukseen pitää tämän jälkeen ahtaa 100 "vanhaa" oppilasta ikäluokan kasvun lisäksi.

-       Alueella on paljon perheille sopivia isoja asuntoja, joissa on sukupolvenvaihdos käynnissä. Alueelle rakennetaan runsaasti uusia asuntoja tulevan vuoden aikana. Tämän myötä parin vuoden kuluttua Pakilan yläasteella ennustetaan olevan 50 lasta enemmän kuin nyt. Alueella suositaan erityisesti lähikouluja, minkä ansiosta alueen lähikouluprosentti on Helsingin korkeimpia.

-       Pakilan yläasteen alla olevassa maaperässä on radonia. Tämän takia luokkatiloja on jouduttu pitämään kiinni ja ongelmaa on jouduttu korjaamaan useaan kertaan, edellisen kerran kesällä 2014.

 

-       Pakilan yläasteella on vuosien 1939-1995 aikana tehty paikallisia korjauksia ja laajennuksia. Koulu on perusparannuksen tarpeessa. Tämän takia sen viemäröintejä on jouduttu korjaamaan tiuhaan tahtiin, joista syntyy ennakoimattomia kuluja kaupungille.

-       Pakilan yläasteen sisäliikuntatilat ovat niukat yläasteen tarpeisiin. Alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt tarvitsevat myös lisää sisäliikuntatiloja ilta käyttöön.

Luovutamme nettiadressin Helsingin Kaupungin valtuustoryhmille, Kaupunginhallitukselle, Kiinteistölautakunnalle sekä Opetuslautakunnalle maaliskuussa 2015.

 

Paremman Pakilan yläasteen puolesta,

 

Pakilan Yläasteen vanhempainyhdistys ry


Pakilan Yläasteen Vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään