Vetoomus Pakilan Lastenpaikan puolesta

Adressi on luovutettu Helsingin kaupungin sosiaaliviraston päivähoidon johtajalle 7.2.2011.

***

Helsingin kaupunki harkitsee ostopalvelusopimuksen lakkauttamista Pakilan Lastenpaikan kanssa 31.7.2012. Pakilan Lastenpaikka on ollut Helsingin kaupungin ostopalvelupäiväkoti yli kaksikymmentä vuotta, ja yhteistyö on sujunut hyvin. Lastenpaikka on vakiinnuttanut asemansa Pakilan ja Oulunkylän päiväkotipalvelujen tuottajana, ja perheet ovat olleet erittäin tyytyväisiä päiväkodin toimintaan, henkeen ja miljööseen.

Päivähoito on subjektiivinen oikeus, joten kaupungin on järjestettävä päivähoitopaikka sitä hakevalle. Jo nyt monella alueella on päivähoitotarjontaa liian vähän, ja monelle lapselle joudutaan osoittamaan hoitopaikka toiselta alueelta. Ostopalveluilla on voitu täydentää tarjontaa kaupunginosissa, joissa päiväkotiin tulijoita on paljon.

Helsingissä on ensi vuonna jopa 800 päivähoitoikäistä lasta enemmän kuin tilastokeskus alun perin arvioi (Helsingin Sanomat 15.10.2010). Jos ostopalvelusopimuksista luovutaan, pitää kaupungin joko lisätä omaa päivähoitotarjontaansa tai luottaa siihen, että ilman ostopalvelusopimusta jäävät päiväkodit jatkavat yksityisinä. Kaikki ostopalvelusopimuksen menettävät päiväkodit tuskin pystyvät jatkamaan toimintaansa, ja Pakilan Lastenpaikka on yksi niistä päiväkodeista, jonka jatko yksityisenä ei ole varmaa. Yksityistä päivähoitoa tarvitaan monipuolistamaan ja kasvattamaan tarjontaa, mutta ostopalvelupäiväkotien sopimusten lopettaminen ei lisää päivähoitopaikkoja alueilla, joilla niistä on pula.

Päivähoitomaksut ostopalvelupäiväkodeissa ovat samat kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Mikäli ostopalvelusopimus lakkautetaan, tulevat hoitomaksut nousemaan huomattavasti siitä huolimatta, että Kela tukee yksityistä päivähoitoa yksityisen hoidon tuella. Pakilan Lastenpaikan toimintaperiaatteisiin kuuluu lasten ja perheiden tasavertaisuuden vaaliminen. Ostopalvelun lopettaminen rikkoisi tätä periaatetta, koska se heikentäisi vähävaraisten ja monilapsisten perheiden mahdollisuutta valita lapsilleen sopiva päivähoitopaikka omalla asuinalueellaan. Yksityistämissuunnitelmat uhkaavat lisätä perheiden taloudellista eriarvoisuutta, "elitisoida" päiväkotia ja yksipuolistaa lapsiryhmiä. Monelle lapselle päivähoitomaksun korottaminen merkitsisi siirtymistä kunnalliseen päiväkotiin, jolloin lapsi joutuisi sopeutumaan uuteen ympäristöön ja uusiin sosiaalisiin suhteisiin.

Pakilan Lastenpaikka tekee kiinteää yhteistyötä alueen päiväkotien, koulujen sekä muiden toimijoiden kanssa. Päiväkodin toimintaa suunnitellaan koko Itä-Pakilan alueen lapsiperheitä varten. Lastenpaikalla on ollut aktiivinen rooli alueen koordinoijana, lapsilähtöisen toiminnan puolustajana ja ennalta ehkäisevän lastensuojelutyön tekijänä. Yksityistämisen jälkeen monitahoinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä koko alueen hyvinvoinnin kehittäminen eivät enää onnistuisi.

Pakilan Lastenpaikka on Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistyksen ylläpitämä, voittoa tavoittelematon päiväkoti. Yksityisiä, liiketaloudellisilla periaatteilla toimivia päiväkoteja on vaikea saada ylipäätään kannattaviksi. Lastenpaikalle ostopalvelusopimuksen lopettaminen merkitsisi joko päiväkotitoiminnan loppumista tai varhaiskasvatuksen kehittämisen ja uusiin haasteisiin (esim. ekologisiin) vastaamisen vaikeutumista.

 

 Me allekirjoittaneet vetoamme Pakilan Lastenpaikan puolesta ja vaadimme, että ostopalvelusopimusta jatketaan.