Palveluverkko 2010 -koulujen puolesta

Palveluverkko 2010 -julkilausuma

Mikä on Helsingin kallisarvoisin omaisuus?


Helsingin kaupungin palveluverkoston kehittäminen on positiivinen tavoite ja kannustettava hanke. Ala-arvoista on sen sijaan valmistelu asukkaita kuulematta. Kulkusuuntakin on ollut siellä, missä aita on matalin: kulujen karsiminen.

Mielekkäitä säästöjä voi syntyä silloin, kun päätöksissä panostetaan kestävään kehitykseen. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt ovat kuitenkin lyhytnäköisiä. Yhteiskuntamme arvokkain omaisuus, kasvavat kansalaiset, eivät ole menoerä vaan äärimmäisen keskeinen osa hyvinvointivaltion tulevaisuutta.

Koulujen keskinäisen vastakkainasettelun sijaan käännymme nyt päättäjien puoleen yhdessä. Kysymme, miksi talouskasvua pakonomaisesti metsästävä kriisijohtaminen on kopioitu kunnalliseen johtamiseen? Miksi lasten ja nuorten elämään kohdistetaan taloudellista tulostavoittelua? Mikä mittari osoittaa, että nipistämällä koulujen resursseista saavutetaan huomisen hyvinvointia?

Emme halua eritellä yksittäisiä kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja perusteettomaan paremmuusjärjestykseen, vaan keskustella laatutasosta, jota odotamme kotikaupungiltamme, pääkaupungilta, pohjoismaiselta kulttuurikaupungilta. Päämääränämme on lastemme kasvua tukeva oppimisympäristö, jossa koulujen työrauhaa ei toistuvasti rikota uhkakuvilla ja jossa toteutetaan hallitusohjelmaan kirjattua lähikouluperiaatetta.

Käyttämiemme palveluiden järjestämisestä päätämme itse äänestäessämme, mutta kehittämiseen haluamme osallistua vaalien välissäkin. Opetustoimen palveluja voidaan tehostaa myös niitä karsimatta. Olemme valmiita panostamaan koulujen väliseen yhteistyöhön ja ideointiin, jossa ylitetään jähmeitä virastojen ja hallinnon rajoja: tilojen laajempi hyötykäyttö, väistötilat remontointikohteille ja yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa.

Erilaisten koulujen tarjoamat vaihtoehdot ovat tärkeä tuki kasvatustyöllemme, jossa opastetaan lasta kohti tasapainoista aikuisuutta. Me allekirjoittaneet arvostamme helsinkiläisten koulujen monimuotoisuutta, henkilökunnan tekemää työtä sekä omaa osaamistamme lapsen tarpeiden arvioinnissa. Edellytämme samaa myös kaupungiltamme.

Tuula Ruokonen (Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys) ja Aino Halonen (Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistys) kapylan.vy@gmail.com


Mia Ekström-Huttunen    Ota yhteyttä adressin tekijään