Patrosentien asemakaavan muutos ja sitova tonttijako. Vastustaminen.

https://kajaani.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireille_tulleet_asemakaavat/Patrosentien_asemakaavan_muutos_ja_sitov(40865)

 

Vastustamme asemaakavan muutosta, joka toteutuessaan mahdollistaisi Kainuun Jätehuolto Oy:n laajennuksen hyödynnettävien jätteiden käsittelyn läheisille liikekäyttöön varatuille tonteille ja katualueelle. Tämän toiminnan laajentaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. 

Kyseisen alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee uudehko asuinalue. Jo tämän hetkisestä olemassa olevasta toiminnasta aiheutuu lähialueelle haittoja emmekä asukkaina halua niitä lisää.

Haittoja ovat mm. melu ja tärinä, joka syntyy runsaasta raskaasta liikenteesä jäteautojen liikkuessa nykyisen toimipaikan läheisyydessä. Alueella asuu paljon pieniä lapsia, joille raskaasta liikenteestä aiheutuu lisää tarpeetonta vaaraa.

Vuonna 2023 kaupunki ilmoitti alueella havaitun rottia, tällaista ongelmaa ei ennen nykyistä jätetoimintaa ole asuinalueellamme ollut.

Toiminnan aiheuttamat hajuhaitat ja niiden lisääntyminen mahdollisen toiminnan laajetessa huolettavat alueen asukkaita.

 

Allekirjoittamalla adressin olet mukana vastustamassa kaavamuutosta.

Pidetään Kätönlahden asuinalue edelleen viihtyisänä ja lapsiystävällisenä turvallisena alueena. Jätelajittelulle löytynee kajaanista paikka syrjemäisemmältäkin alueelta, kuin omakotitalolähiön välittömästä läheisyydestä!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Tommi Väyrynen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä katuosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä postinumeroasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…