Opiskelijan asema on turvattava


-Päivitys 14.12.-
HUOM! Voit kirjoittaa nimesi adressiin maanantaihin 18.12. kello 10 mennessä. Sen jälkeen se tulostetaan ja toimitetaan kulttuuriministeri Saarelalle. Toimi siis nopeasti, vielä on aikaa allekirjoittaa!

***
Taannoinen hallituksen budjettiesitys ei kulttuuriministeri Tanja
Saarelan ajamista opiskelijan tulorajojen ja ateriatukien korotus- ja
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön vuokra-avustusesityksistä
huolimatta sisältänyt minkäänlaisia parannuksia opiskelijoiden
toimeentuloon.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että opiskelijajärjestöjen yhteinen hanke
opintorahan 15 prosentin korotuksesta, joka sai kannatusta myös yli
100 000 adressin allekirjoittaneelta, jätettiin huomiotta. Tällä
hetkellä opiskelijat elävät selvässä taloudellisessa ahdingossa, johon
hallituksen budjettiesitys ei tarjoa minkäänlaista konkreettista
ratkaisua.

Opiskelijoilla pitäisi olla oikeus keskittyä päätehtäväänsä, joka on
kokopäiväisesti suoritettava opiskelu. Tämä tavoite mahdollistuu vain,
jos opintorahaa korotetaan selvästi. Kuitenkin ministeri Saarela on
tällä hallituskaudella kerta toisensa jälkeen torjunut opintorahan
korotusyritykset. Konkreettisten toimien sijaan asia on aiheuttanut
julkisuudessa lähinnä hallituspuolueiden poliittista kädenvääntöä ja
ministerien keskinäistä loanviskontaa. Se voi olla henkilökohtaisella
tasolla palkitsevaa, mutta itse asian keskiössä olevaa tahoa,
opiskelijoita, se ei lohduta millään tavalla.

Me allekirjoittaneet esitämme, että opintorahaa korotetaan vähintään
15 prosenttiyksiköllä. Opiskelijoiden asema tulee turvata, jotta he
voivat suorittaa turvallisesti opintonsa määräajassa, eivätkä ne koe
tarpeetonta viivästystä esimerkiksi siitä syystä, että opiskelija on
pakotettu ottamaan opintojensa oheen töitä siksi, että he pystyisivät
elämään mielekästä elämää myös opintojen aikana. Mikä tärkeintä:
turvaamalla opiskelijoiden aseman turvaamme myös yhteiskuntamme
tulevaisuuden ja varmistamme sen, että kasvavista sukupolvista kasvaa
paitsi hyviä ihmisiä, myös omien alojensa asiantuntijoita ja
ammattiosaajia.

Tämä adressi toimitetaan kulttuuriministeri Tanja Saarelalle maanantaina 18.12.2006.

Pekka Ruissalo /
Vasemmistoliiton Nuoret Satakunnassa
-toimintaryhmän vetäjä
***